Etisk Handel – oppnådd basisnivå 2022

Etisk handel Norge logo

Basisnivå for Aktsomhetsvurderinger 

I en tid der samfunnets forventninger til næringslivet stadig øker, spiller Etisk Handel Norge en nøkkelrolle i å veilede organisasjoner mot ansvarlig adferd og bærekraftig vekst, og for å fremme ansvarlig forretningspraksis.  

Etisk Handel Norges medlemmer er underlagt en forpliktelse som går utover de vanlige forretningsstandardene. Dette engasjementet for å fremme ansvarlig adferd er inkorporert i form av "Basisnivå for Aktsomhetsvurderinger." 

For rapporteringsåret 2022 har Joh. Johannson Kaffe oppnådd alle kravene som Etisk Handel Norge stiller til Basisnivå for Aktsomhetsvurderinger. 

Les mer om nivåvurderingene her: https://etiskhandel.no/nivavurdering/ 

Bakgrunn og Utvikling 

Basisnivået for aktsomhetsvurderinger ble først lansert i 2019 for bedrifter og senere, i 2022, også for offentlig sektor. Dette nivået er en objektivt definert standard som medlemsorganisasjoner må oppnå innen to års medlemskap i Etisk Handel Norge. For å nå dette nivået må medlemmene gjennomføre en grundig vurdering av deres aktsomhetspraksis. 

Hvordan oppnå Basisnivå 

For å oppnå Basisnivået for aktsomhetsvurderinger, må medlemmene følge en nøye strukturert prosess. Dette innebærer utfylling av en egenvurdering som er i samsvar med OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Medlemmene må også oppfylle spesifikke dokumentasjonskrav og gi utfyllende svar på spørsmål som presenteres i Etisk Handel Norges rapporteringsløsning. 

Objektivitet og Etisk Handel Norges rolle 

Etisk Handel Norge har innført dokumentasjonskrav for å sikre objektivitet og etterprøvbarhet i vurderingsprosessen. Dette betyr at bedrifter og offentlige organer ikke bare er ansvarlige for å evaluere sin egen praksis, men de må også presentere konkret dokumentasjon som støtter deres påstander om ansvarlig adferd. 

For å sikre at denne vurderingsprosessen holder høy kvalitet, har Etisk Handel Norge etablert interne rutiner for kvalitetssikring. Dette sikrer at standardene for Basisnivået for aktsomhetsvurderinger blir opprettholdt og at medlemmene blir veiledet gjennom prosessen på en rettferdig måte. 

Fremtiden for Ansvarlig Forretningspraksis 

Fra og med rapporteringsåret 2022 har Etisk Handel Norge tatt et viktig skritt ved å markere de medlemsrapportene som oppfyller kravene til Basisnivået for aktsomhetsvurderinger. Dette initiativet gir anerkjennelse til organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for å oppfylle sine ansvarlige forpliktelser. 

Samtidig tjener dette som en påminnelse om viktigheten av ansvarlig forretningspraksis og aktsomhetsvurderinger i dagens samfunn. Etisk Handel Norge står fast i sitt mål om å fremme bærekraftig utvikling og etisk handel, og Basisnivået for aktsomhetsvurderinger er et kraftig verktøy for å oppnå dette målet. 

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring