Farmers

Norges miljøvennlige kaffebrenneri

Siden 1966 har kaffen vår blitt produsert i kaffebrenneriet på Filipstad.

Norges miljøvennlige kaffebrenneri
Det nye anlegget hvor veggene er dekket med solceller.

I over et halvt århundre har man kunnet kjenne den milde aromaen av nybrent kaffe over Oslo sentrum, og for flere generasjoner har kaffetårnet vært et landemerke i hovedstaden.

I 2020 flyttet hele produksjonen ut av den urbane bydelen, til landlige Vestby i Viken.

JOH. JOHANNSON KAFFE har lang tradisjon for å tenke miljø og bærekraft helt fra bønne til kopp. Langsiktig tenking og bærekraft er grunnleggende verdier for oss som kaffeprodusent. Det nye kaffebrenneriet er et tydelig bevis på dette.

På Norges miljøvennlige kaffebrenneri har hensyn til miljøet vært førsteprioritet i valg av alt fra byggematerialer til plassering og energikilder.

Kaffebrenneriet er bygd i heltre, et fornybart materiale. Treet på fasaden er kortreist og norsk malmfuru. Tre er et mer miljøvennlig materiale enn tradisjonelle byggematerialer, og der man ikke kan bruke tre, er det brukt resirkulert og lavkarbon stål og betong. I tillegg til tre, består deler av fasaden av solcellepaneler. På den måten begrenser vi bruken av materialer samtidig som at bygningen blir forsynt med energi.

Norges miljøvennlige kaffebrenneri
Norges miljøvennlige kaffebrenneri i Vestby i Viken.

Energibruk

Det nye kaffebrenneriet drives på 100 % fornybar energi, og slipper ut 85 % mindre CO2 enn dagens produksjon. Elektrisitet til kaffeproduksjonen kommer fra solcellepanelene som er montert på bygningen, biogass, energibrønner og overskuddsvarme fra egen produksjon.

Sertifiseringer

For å sikre at kaffebrenneriet er bygd etter alle miljøstandarder, er de nødvendige sertifiseringene på plass – og enda litt til.

BREEAM NOR Excellent: BREEAM er Europas ledende sertifiseringsverktøy som måler miljøprestasjon, og BREEAM NOR er den norske tilpasningen. Formålet er å ha bærekraftig tekning i alle ledd. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon, og det nye kaffebrenneriet ligger på det nest høyeste nivået, «Excellent».

Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være miljøfyrtårn-sertifisert innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

ISO 22000: ISO 22000-sertifiseringen dreier seg om mathygiene, og skal sørge for at matvarene er trygge som menneskeføde.

Tek17: Tek17 er ikke en sertifisering, men snarere en byggenorm med retningslinjer for bygninger som oppføres og endres. Blant annet skal måten byggverk oppføres, driftes og rives på være en minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet. Produktene som velges skal ha lite eller ingen helse- eller miljøskadelige stoffer, og avfall skal sorteres. Det nye kaffebrenneriet har 50 prosent strengere krav til CO2-avtrykk enn kravet til Tek17, og overleverer på dette punktet.

Maskineri i Norges miljøvennlige kaffebrenneri

Miljøpris: Det nye kaffebrenneriet har allerede blitt tildelt Norsk Energis energi- og miljøpris for 2019 for å ta klimautfordringene på alvor og bygge et fremtidsrettet brenneri. Dette allerede før bygget er ferdigstilt og produksjonen er i gang.

Snart skal det blir enklere for norske forbrukere å ta et miljøvennlig valg når de kjøper kaffe.

En miljøvennlig arbeidsplass

Kaffebrenneriet skal både være et godt og miljøvennlig sted å jobbe. Vi ønsker at de ansatte skal lære om og engasjere seg i arbeidet for et bedre miljø.

I tillegg til de positive miljøaspektene ved å bygge i tre, peker flere funn på at bruk av synlig tre på arbeidsplasser øker trivselen blant de ansatte. Blant annet er det blitt dokumentert at de ansatte konsentrerer seg bedre, er mindre stresset og har mindre sykefravær.

Norges miljøvennlige kaffebrenneri

Vil du lese mer om våre miljøtiltak?
Miljø og bærekraft

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring