Bærekraftig kaffe- produksjon

Kaffebær på kaffeplante

Vi jobber hver dag med å ha full kontroll på sporbarheten av kaffen i Coffee of the World-serien vi kjøper inn. For hver eneste sekk kan vi fortelle fra hvilken farm kaffebønnene kommer fra, og hva som har skjedd på gården det siste året. Vi har besøkt hvert eneste sted. 

Hvorfor er sporbarheten viktig?

Jo fordi vi tror at bærekraftig kaffeproduksjon er den beste løsningen for å lage verdens beste kaffekopp.

I Coffee of the World-serien gjør vi direkte handel med kaffefarmene slik at vi sikrer kvalitet, tillit og et bra langsiktig samarbeid som er grunnpilarer for begge parter. Fokuset hos oss er til enhver tid å ha sporbarhet gjennom hele verdikjeden. Det å bygge relasjoner med kvalitetsprodusenter krever at man samarbeider langsiktig og forstår hvilke utfordringer som ligger i det å dyrke kvalitetskaffe. Dette innebærer for eksempel at vi betaler våre kaffefarmere mye mer enn det de ville ha fått for kaffen sin på kaffebørsen. Vi gir de incentiver til å fokusere på kvalitet over tid. Det gir dem forutsigbarhet, mer penger, råvarer som er mer verdt og et ønske om å samarbeide.

En kaffebonde har hendene fulle av kaffebær
Kaffebønner som akkurat er plukket!
  • Tilstedeværelse: Vi besøker og inspiserer alltid våre leverandører, samt gir de direkte tilbakemeldinger på forbedringer som vi følger opp i ettertid.
  • Langsiktige relasjoner: Vi skal etterstrebe langsiktige forholdet til leverandørene, nettopp for å kunne bidra til utvikling av leverandøren over tid.
  • Våre leverandører må signere vår Code of Conduct-avtale, som blant annet omhandler en forpliktelse til å ikke diskriminere, forhindre barnearbeid, sikre gode arbeidsforhold for ansatte og ta lokale miljøhensyn.
  • En høy pris for råvaren: Vi betaler normalt 2 til 5 ganger gjeldene C-markedspris (børspris) direkte til kaffefarmerne.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring