Personvern-erklæring og Cookies

Kaffe ferskvare filtermalt hele bønner
Foto: Shutterstock.com

Personvernerklæringen handler om hvordan JOH. JOHANNSON KAFFE AS og JOH-SALG AS samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

JOH. JOHANNSON KAFFE AS og JOH-SALG AS (heretter kalt JOH. JOHANNSON KAFFE) er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine. Spørsmål om personvern kan rettes til JOH. JOHANNSON KAFFE på e-post alikaffe@joh.no.

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som spørreundersøkelser, deltagelse i konkurranse, innsending av kontaktskjema etc.
Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies)

Vi sporer ikke dine bevegelser ut av vårt nettsted. Vår nettstedsanalyse har som formål å forstå hvordan våre egne nettsider brukes slik at vi kan forbedre dem. Det er i vår og i besøkendes interesse at nettsidene har en god funksjonalitet.

johjohannsonkaffe.no bruker vi Google Analytics for nettstedsanalyse. Det gjøres ved at Google laster ned informasjonskapsler til din nettleser. Ved hjelp av informasjonskapslene samler Google Analytics inn opplysninger om bruk. Opplysningene lagres anonymisert, uten å identifisere deg, og  mottar bare oppsummert statistikk for nettstedet. Eksempler på hva slik statistikk gir svar på, er hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider de besøker og hvor lenge de er inne på nettsiden. Brukerstatistikken lagres i 14 måneder.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Nærmere informasjon om hvordan du kan endre innstillinger for cookies i de meste brukte nettleserne finner du her:

Chrome

- Opera

Vi kan ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er å kunne tilby best mulig informasjon for våre besøkende.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. JOH. JOHANNSON KAFFE bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om de ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

Du kan lese mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på www.nettvett.no

Trumf

Har du kommet inn via Trumf og ønsker å vite mer om hvordan dine personopplysninger blir håndtert og hvorfor du mottar våre annonser, les her

Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

Hvis du retter en henvendelse til JOH. JOHANNSON KAFFE via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post eller fyller inn et skjema, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse, og selve henvendelsen.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i JOH. JOHANNSON KAFFE som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til JOH. JOHANNSON KAFFE.

Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

JOH. JOHANNSON KAFFE har inngått avtale med følgende databehandlere:

Hubster AS: Utvikler teknologi og innhold for JOH. JOHANNSON KAFFE.

Mekke media: Hoster hjemmesidene til JOH. JOHANNSON KAFFE.

Good morning, Naug reklamebyrå: Støtte ved det visuelle uttrykket på hjemmesidene, samt støtte ved konkurranser.

Sjo Kommunikasjon: Bidrar med innhold på JOH. JOHANNSON KAFFE sine hjemmesider.

Våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger.

Hvordan sikrer vi opplysningene?

JOH. JOHANNSON KAFFE har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Og databehandlere i tilknytning til JOH. JOHANNSON KAFFE har skrevet avtaler med sine underdataleverandører.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. JOH. JOHANNSON KAFFE har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis JOH. JOHANNSON KAFFE behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be JOH. JOHANNSON KAFFE rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-postadresse som du har sendt inn via våre kontaktskjema, spørreundersøkelser eller kampanjer slettes når saken, undersøkelsen eller kampanjen er avsluttet.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

JOH. JOHANNSON KAFFE er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Endringer i erklæringen

JOH. JOHANNSON KAFFE forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av JOH. JOHANNSON KAFFE .
Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

Sist oppdatert 24.03.2023

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring