Farmers

Kaffeproduksjonen trues av biedød

Biedød fører til at kaffeprodusenter blir rammet ekstra hardt av klimaendringene; en nylig publisert studie viser at global oppvarming kan redusere de kaffeproduserende landområdene i Latin-Amerika med så mye som 88 prosent innen 2050.

bie og blomst
Bier gjør langt mer enn å produsere honning. Bl.a. er de viktige for kaffeplantens pollinering. Foto: Colourbox.com

Det skriver dailycoffeenews.com. Biedød er noe som har fått mye oppmerksomhet de senere årene, men at biene også er svært verdifulle for kaffeplanten, har vært mindre kjent.

Kaffeplanten trenger bien 

Kaffeplanten Arabica er riktignok selvpollinerende, men det har vist seg at bier gjør pollineringen langt mer produktiv. Hvis kaffeplantene har tilgang på en sunn biepopulasjon, kan kaffeproduksjonen faktisk øke med hele 50 prosent. Dette gjør kaffeplantene svært sårbare for klimaendringene, ikke minst Arabica-planten. Det anslås at Nicaragua, Honduras og Venezuela vil bli hardest rammet.

Biedød gir kaffedød 

Flere studier de siste fem årene har pekt på klimaendringenes alvorlige konsekvenser for kaffeproduksjonen. Den nye studien har i tillegg til den direkte klimapåvirkningen, sett nærmere på kaffeplantenes avhengighet av bier og deres habitat.

Noen lysglimt 

Studien formidler også mer oppløftende funn. Det pekes på områder som kan bli mer egnet for kaffeproduksjon som følge av klimaendringene; dette gjelder for deler av Mexico, Guatemala, Colombia og Costa Rica – først og fremst i fjellområder. Det finnes også områder der populasjonen av bier anslås å vokse – som i neste omgang kan øke kaffeproduksjonen. Hvis produktiviteten øker tilstrekkelig, kan biene faktisk kompensere for de negative konsekvensene av klimaendringene.

Målrettede tiltak

Forskerne håper at resultatene fra studien kan bidra til målrettede tiltak som skogvern, skyggejustering og rotasjon i avlingene.
De bemerker at tropisk skog tilbyr viktige habitater for villbier og andre pollinatorer som har betydning for kaffeplantene. Dette gjør områder nær tropisk skog velegnet for dyrking av kaffe, og innebærer at tropisk skog er noe som bør sikres for å bevare videre vekst.

Kaffebøndene som vil bli rammet av biedød og klimaendringer generelt, får følgende råd fra forskerne:

  • Øk bie-habitatene i nærheten av kaffegårder der mangfoldet av bier er forventet å synke.
  • Prioriter dyrkingspraksiser som reduserer klimapåvirkningen på kaffeproduksjonen i de områdene der biene blomstrer.
  • Beskytt skog og bevar skyggetrær, vindfangere, «levende gjerder» (f.eks. hekker), ugress-striper og innfødte planter som gir mat, reder og andre materialer som gir støtte til pollinatorer.

Studien er publisert i  Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring