Farmers

Sigfredo Benítez: Fairtrade en viktig støttespiller

Kaffebøndene setter pris på Fairtrade-ordningen

Sigfredo Benítez
Kaffebonden Sigfredo Benítez

Vi som lever av å produsere kaffe, har i flere år merket konsekvensene av klimaendringene

Kaffebonden Sigfredo Benítez

– Det gir utfordringer på mange områder, og det er nødvendig å iverksette tiltak om vi skal klare å fortsette produksjonen av kvalitetskaffe i årene fremover. Etter min mening er det helt avgjørende at alle ledd i verdikjeden samarbeider om å finne gode og fremtidsrettede løsninger på disse utfordringene, fremhevet kaffebonden Sigfredo Benítez fra El Salvador på årets kaffekonferanse i regi av Norsk Kaffeinformasjon og Fairtrade Norge.

Benítez er med i kaffe-kooperativet Los Pinos som ble opprettet i 1980. Dette kooperativet har 98 medlemmer som dyrker til sammen 280 hektar med kaffeplanter. Denne produksjonen er helt avgjørende for økonomien til alle familiene som er involvert.

Viktig samarbeidspartner

– Vi startet samarbeidet med Fairtrade i 2008, og dette har vært veldig positivt for oss. For det første gir det oss mer forutsigbare rammevilkår og bedre betaling. Vi får 20 cent mer pr. kilo, og det betyr at vi får et overskudd som bl.a. kan investeres i nyplanting og kultivering. Fra 2013 og frem til i dag har vi bl.a. økt arealet med kaffeplanter med 92 hektar, forteller Sigfredo.

– En utfordring for de fleste kaffe-bøndene i Sør- og Mellom-Amerika, er at fortjenestemarginene er små, og at klimaendringene ofte skader og reduserer avlingene. Da er det viktig med den tryggheten Fairtrade representerer. Ved siden av stabile og forutsigbare priser, får vi også overskudd til å investere i metoder som sikrer høyere kvalitet på kaffen vi produserer. Det gir igjen en mulighet for å få bedre betalt for avlingene. Vi får gjennom dette også anledning til å teste ut nye og mer robuste kaffevarianter.

Det er mye å hente på å gjøre ting annerledes. Eksempelvis ser vi at det å ”skyggedyrke” plantene er effektivt på flere måter. For det første beskytter det mot intens hete, og for det andre gir det også mer effekt av vanningen. Det er med andre ord flere ting som kan gjøres, men utfordringene er betydelige. Skal vi løse dem, krever det et bredt engasjement!

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring