Viktig å få frem hva Fairtrade faktisk handler om!

Ifølge The Climate Institues rapport «The brewing storm» vil bare halvparten av arealene det i dag dyrkes kaffe på, være egnet for kaffeproduksjon i 2050.

kaffefarm i brasil
Kaffeplantasje i Brasil
Foto: Shutterstock.com

Marianne Størseth, daglig leder i Fairtrade Norge, forteller om arbeidet som gjøres for å sikre fremtidens kaffeproduksjon.
70–80 prosent av verdens kaffe dyrkes av 25 millioner småbønder. Mange av dem lever i fattigdom, og blir hardt rammet av klimaendringer. Svingende råvarepriser gjør det normalt vanskelig for bonden å legge langsiktige planer og investere i kaffeproduksjonen. Fairtrade fungerer som et sikkerhetsnett for kaffebøndene.

Sikkerhetsnett for kaffebøndene

– Fairtrade-standardene sørger for at bondekooperativer får den såkalte Fairtrade-minimumsprisen i betaling, et sikkerhetsnett som beskytter mot de laveste bølgedalene i de svingende markedsprisene, sier Marianne.

– De får også en ekstra pott penger kalt Fairtrade-premium som investeres i en mer bærekraftig kaffeproduksjon eller i utviklingstiltak i nærmiljøet. Gjennom Fairtrade får bøndene også tilgang på opplæring innen blant annet effektive jordbruksmetoder, klimatilpasning, økologisk jordbruk og forhandlingsteknikk. De får dessuten tilgang på flere markeder, særlig nå som etterspørselen etter sertifisert kaffe øker.

Kaffebransjens bidrag

Vi spør Marianne hva de ulike aktørene i kaffebransjen kan gjøre for å bidra til en mer bærekraftig kaffeproduksjon.

– Først og fremst handle mer sertifisert kaffe! Fairtrade sertifiserer kun bondekooperativer bestående av selvstendige bønder som dyrker i liten skala.

Marianne legger til at kaffeaktører i Norge gjerne kan øke innsatsen utover å handle Fairtrade-sertifisert kaffe.

– De kan initiere og investere i prosjekter i sin egen verdikjede for å bidra til en styrket og mer bærekraftig produksjon.

Avgjørende klimatilpasning

Mange Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer melder om at klimaet endrer seg, blant annet gjennom mer ustabile temperaturer og endrede nedbørsmønstre. Dette fører til svikt i avlingene.

– Behovet for investeringer i klimatilpasning er stort! Kaffeaktører som går sammen med kooperativene for å ruste kaffeåkrene til bedre å takle disse klimaendringene, får tettere kontakt med sine leverandører og dermed bedre kontroll over leveranser, tilgang og kvalitet i verdikjeden, sier Marianne.

Stort potensial i økt kunnskap

Hun forteller at kjennskapen til Fairtrade er høy blant både forbrukere, innkjøpere og kommersielle aktører.

– Rundt 85 % av norske forbrukere kjenner til Fairtrade, men kunnskap om hva Fairtrade faktisk handler om, og hvilken effekt det har for enkeltmennesker, er avgjørende for om man velger å kjøpe Fairtrade-merkede produkter eller ikke, forteller Marianne.

– Kunnskapsbygging og bevisstgjøring rundt Fairtrade er derfor et hovedfokus for Fairtrader Norge; her vet vi at det ligger et stort potensial.

Marianne forteller at Fairtrade Norge jobber systematisk med å øke kunnskapen om hva Fairtrade betyr for bønder og arbeidere.

– Det er mange aktører i markedet som kan bidra til en økning i salget av Fairtrade-merkede produkter: forbrukere, merkevarer og kjeder, samt innkjøpere i det offentlige og private, er blant dem som har størst innflytelse.

Fairtrade Norge opplever for øvrig at merkevarer, kjeder og innkjøpere har et større fokus på utfordringer i sine verdikjeder i dag enn det de hadde bare for noen få år tilbake.

– I forbindelse med 20-årsjubileet vårt i 2017, utfordret jeg handelen til å ta flere «100 %-valg». Jeg mener tiden er inne for å ikke alltid gi forbrukerne valget og ansvaret. Fairtrade er et verktøy for å motvirke brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i internasjonale verdikjeder.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring