ICP – International Coffee Partners

ICP (International Coffee Partners) er et privat bransjetiltak av 6 ledende Europeiske kaffeselskaper.

Kaffebonde

Tiltaket ble stiftet i 2001, og i 2011 ble JOH. JOHANNSON KAFFE også en del av gruppen.
ICP sin visjon er «å gjøre småskala kaffebønder konkurransedyktige i forhold til å forbedre sine levekår. For dette formål, og ved å følge en selvhjelp, implementerer ICP prosjekter i samarbeid med bønder i Latin-Amerika, Afrika og Asia». Målet er å styrke kaffebøndenes konkurranseevne ved å øke produktiviteten samt kvaliteten på kaffe og bedre levestandarden på en bærekraftig måte.
Den grunnleggende metoden som brukes er å hjelpe dem å hjelpe seg selv og mye av arbeidet er derfor forbundet med ulike typer utdanning, samt mye praktisk arbeid. Når prosjektene er ferdig, vil de kaffe bøndene som har deltatt i prosjektet ha et forbedret utgangspunkt og være i stand til å kjøre sin egen utvikling fremover på egenhånd.

ICP sin tilnærming

– Gjennomføre praktiske prosjekter og utvikle dem til skalerbare «best practice»-modeller, prosjektene er gjennomført som offentlig-private partnerskap og i nært samarbeid med lokale og internasjonale organisasjoner.
– Etablere direkte samarbeid med bønder, deres familier og lokalsamfunn i et praktisk miljø, og gi grunnlag for utvikling av langsiktige partnerskap.
– Lære, sammen med bønder og partnere, å videreutvikle seg, dele erfaringer og forberede seg på å vokse.
– Gjennomføre kontinuerlig oppfølging og evaluering for å lede gjennomføringen og måle effekten.
– I tillegg til mindre prosjekter i de ulike fremtredende kaffelandene, er ICP en langsiktig partner i tre viktige områder for kaffe: Trifinio (Guatemala, Honduras og El Salvador), Brasil (Minas Gerais) og Øst-Afrika (Mbeya/Mbozi i Tanzania )

En kaffebonde plukker kaffebær
Kaffefarmer i aksjon - kaffebønner plukkes!

Prosjekter

– ICP jobber gjennom prosjekter som effektivt bygger opp kapasitet på småskala bønder og gir dem fordeler som: bedre levekår for bønder og deres familier, pulserende utvikling av sine lokalsamfunn og tilgang til bærekraftig kaffe for næringen.
– Pr dags dato har ICP gjennomført 14 prosjekter, og jobber fortsatt med 5 nye som involverer hele 17.500 bønder i Latin Amerika, Afrika og Asia.
– ICP har til nå jobbet i 11 forskjellige land, og investeringene er på ca 9,4 millioner Euro de siste 11 årene.
– De kaffebøndene som deltar i prosjektene har doblet sine inntekter og i noen tilfeller tredoblet det. Dette har naturligvis også stor effekt på deres levestandard. Med det, kan mer penger bli brukt på bedre boliger, mer næringsrik mat, helsetjenester, transport, teknisk utstyr osv.
– I mange av prosjektene, har Joh. Johannson Kaffe og ICP også jobbet med å styrke kvinners rolle i samfunnet.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring