Ambisiøse klimamålsettinger er avgjørende

– Målet er å få alle til å forplikte seg til mer omfattende kutt i klimagassutslippene, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide før han dro til klimatoppmøte i Glasgow i høst.

Norges miljøvennlige kaffebrenneri

Det betyr i praksis grønn tankegang i all fremtidig forretningsdrift. JOH. JOHANNSON KAFFE – og resten av NorgesGruppen – er allerede i gang.

– Kaffebrenneriet i Vestby er et viktig signalprosjekt både for JOH. JOHANNSON KAFFE og for NorgesGruppen som konsern, sier Signe Bunkholt Sæter, som er NorgesGruppens direktør for bærekraft.

– Hvert år bruker NorgesGruppen store beløp på prosjekter med tydelig miljøprofil. Det er et resultat av verdiene våre, som er: Miljø, helse og mennesker. Det nye anlegget til JOH. JOHANNSON KAFFE er slik et godt eksempel på denne filosofien.

Katalysator

– NorgesGruppen er et av landets største konsern. Det gjør at valgene vi tar, blir ekstra viktige. Dette gjelder valg gjennom hele verdikjeden, fordi det er totalen som teller.

– Når vi jobber grønt, er vi med på å utvikle nye, bærekraftige løsninger som flere vil nyte godt av på sikt. Det er noe både vi og kundene våre ønsker. Vi skal ganske enkelt gjøre det enklere for kundene våre å velge klimasmart, fortsetter Bunkholt Sæter.

Stålpipene gir nullutslipp samtidig som en ekstra fin effekt på utseendet til dette vakre bygget.

EUs nye miljøklassifisering

– Forbrukerne her til lands blir stadig mer opptatte av miljø og bærekraftig ressursbruk. Det har også blitt helt naturlig å integrere disse områdene i alle typer virksomheter. Samtidig blir miljøarbeidet mer standardisert, noe som gjør det enklere for alle å jobbe grønt. Som en del av denne standardiseringen kommer EU med helt nye klassifiseringsordninger for miljøtiltak. Disse ordningene skal innfases i 2022, og vil gjøre det lettere for oss å synliggjøre klimaarbeidet vårt.

Bærekraftig produksjon

– Elektriske ASKO-ferger for varetransport over Oslofjorden, såkalte Sjødroner, nytt ASKO-lager i Sande med 11 500 kvadratmeter solceller, og ikke minst etableringen av Norges mest miljøvennlige kaffebrenneri: Alle disse prosjektene er resultater av en langsiktig satsing. Fordi vi har vært – og er – tidlig ute med fremtidsrettede løsninger, er vi godt skodd for stadig strengere miljøkrav.

Og vel så viktig; miljøprosjektene våre gjør at NorgesGruppens kunder får tilgang til stadig flere produkter produsert med bærekraft – som for eksempel sertifisert kaffe fra Norges mest miljøvennlige kaffebrenneri.

– Målet for NorgesGruppen som konsern er å halvere utslippene fra virksomhetene våre innen 2025. Og innen 2030 skal vi være klimanøytrale. Det gjenstår en del arbeid, men vi er på god vei, avslutter Signe Bunkholt Sæter.

Illustrasjon av sjødrone som skal brukes for varetransport

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring