Mennesker

Joh. Johannson Kaffe har et overhengende motto: «folk skal få være hele seg».

Gode kollegaer som jobber

Det betyr at vi som arbeidsgiver og produsent har et tydelig mål om åpenhet og respekt for både kjønn, etnisitet og seksualitet. Vi ønsker å speile samfunnet og samfunnsutviklingen, og i tillegg bidra positivt til mer mangfold i samfunnet. Folk skal få være hele seg.

I praksis betyr det blant annet lik lønn for likt arbeid, aktivt arbeide for god integrering, likestilling mellom kjønn, og et godt lærings- og utviklingsmiljø.

Kvinner sørger ofte for økt produktivitet, bedre utviklingsmuligheter for lokalsamfunnene og er bedre rustet til å se muligheter i forhold til råvarer- og produktutvikling.

JOH. JOHANNSON KAFFE AS har både et lokalt og internasjonalt et engasjement på dette.
Vi er en del av ICP – International Coffee partners, et privat bransjetiltak som har som fokus å gjøre småskala kaffebønder konkurransedyktige og gi forbedrede levekår gjennom selvhjelp i form av økt kompetanse. I ICP gjøres det en stor innsats for å bedre levestandard gjennom skolegang og å integrere kvinner i gårdsdriften.

På Vestby har vi gjort mange tiltak for både trivsel og mangfoldighet. Et overhengende tiltak er vårt nye kaffebrenneri. Det er bygget i tre. I tillegg til de positive miljøaspektene ved å bygge i tre, peker flere funn på at bruk av synlig tre på arbeidsplasser øker trivselen blant de ansatte. Økt konsentrasjonsevne, mindre stress og mindre sykefravær er blant resultatene som er dokumentert.

Våre kontorer er dekket av treverk fra gulv til tak. Til og med hyllene våre er i treverk!

I hverdagen arbeider vi kontinuerlig med rekruttering og opplæring. Vi mener at fokus på mangfold i dette arbeidet kan bidra til både innovasjon, vekst og verdiskapning – som en konsekvens av trivsel og et godt arbeidsmiljø. Derfor er dette et fast punkt på våre ledermøter.

Vi jobber også bevisst for å bidra til åpenhet og respekt i våre kommunikasjonsaktiviteter i markedet, enten det handler om reklame i massemedia, eller kommunikasjon i egne kanaler.
Folk skal få være hele seg.

Relevante bærekraftsmål fra FN

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring