Bevisst rigget for miljø

I byggingen av Norges miljøvennlige kaffebrenneri ble det tatt tøffe og bevisste valg omkring bærekraft og miljø, for å få et så miljøvennlig bygg som overhodet mulig.

kaffebrenneriet i Vestby

Det nye kaffebrenneriet til Joh. Johannson Kaffe er et resultat av ti år med bevisste – og av og til vanskelige valg. Bevisst rigget for miljø!

Helt fra prosjektstart klart at det nye anlegget ikke bare skulle være moderne ved produksjonsstart i 2021, men også i mange tiår fremover. Det betød fullt fokus på grønne løsninger fra gulv til tak. Det betød også langt strengere miljøkrav enn det myndighetene setter i dag.

– Viljen til å prioritere bærekraft og miljø ga oss muligheten til å satse på nye løsninger som ikke tidligere var testet ut. Vi var klar over at det kunne innebære både merarbeid, en viss grad av frustrasjon og større kostnader. Likevel var det stor vilje både i Joh. Johannson Kaffe og konsernet til å begi seg ut i «ukjent farvann».

– Mandatet vi fikk i 2011 ga oss muligheter til å finne frem til gode løsninger for fremtiden. Det innebærer bevisste valg av bærekraftige materialer, selv om dette medførte betydelige merkostnader. Noe annet ville vært utenkelig, forteller administrerende direktør i Joh. Johannson Kaffe, Espen Gjerde.

Hvor skulle brenneriet ligge?

Det nye kaffebrenneriet skulle legges utenfor Oslogryta.

Spørsmålet ble: Hvor?
Det første miljøvalget prosjektet sto ovenfor var å styre unna dyrket jord. Dyrbar jord er en ikke-fornybar ressurs, og bare 3% av landarealet i Norge er dyrkbar jord– og kun 1/3-del av dette er bra nok til kornproduksjon – det er jo da en selvfølge å ikke bygge på dette.

Matjord bygges ned i stort tempo over hele Europa, noe som etter hvert kan bli et stort miljøproblem. Valget falt derfor på en tomt i Vestby, som både hadde egnet jord tilgjengelig, og som kunne stille med gode kollektivløsninger; et annet viktig miljøaspekt.

Naturlig eng omkranser kaffebrenneriet

Hvordan skulle det bygges?

Bevisste valg måtte også gjøres for selve bygningen.

Hva skulle man bygge med?
Valget falt på treverk. Fordi det er fornybart, fordi det gir et lavere klimaavtrykk, og fordi det gir et godt innemiljø. Dessuten er det tradisjon for å bygge i tre her i Norge.

Å bygge så stort – og ikke minst høyt i treverk – skapte likevel sine helt egne utfordringer.

– Men det ga oss muligheten til å finne frem til de beste spesialistene og leverandørene fra inn- og utland. Sammen med dem fant vi frem til de riktige løsningene, sier Joh. Johannson Kaffes bærekraft- og prosjektdirektør, Ole-Kristian Mosvoll.

Fasaden på bygget består hovedsakelig av treverk

For anlegget skulle heller ikke bli for stort. Unødvendige kvadratmetere ville kreve unødvendig energibruk.

Hvilke energikilder skulle brukes?

Neste tøffe valg sto om energikilder.

Hva slags energi skulle drive kaffeproduksjonen fra dag til dag?
Også her måtte det tenkes bærekraft.

Valget falt på solceller, biogass og varmegjenvinning.

Hele 4 000 kvadratmeter av ytterveggene av kaffebrenneriet har solcellepaneler. Og siden bygningen er rigget for fremtiden, er enda flere kvadratmeter satt av til neste generasjon solceller.

 

Solseller
På fasaden er det hele 1 280 solceller

Videre blir varmeoverskuddet fra produksjonen spart på, og omdannet til ny energi. Når det gjelder biogasstanken, så ble den kjøpt brukt!
I dag jobber mennesker og roboter side om side – i tre skift, for å utnytte energien best mulig.

Alt dette betyr at all energien som brukes i kaffebrenneriet, er grønn.

Så grønn at CO2-utslippene er redusert med hele 85 prosent.

– Derfor var byggingen av et av verdens mest avanserte anlegg for kaffeproduksjon en viktig og riktig investering for fremtiden, forklarer Espen Gjerde.

Og slik har Norges miljøvennlige kaffebrenneri blitt et skoleeksempel på smart, grønn bedriftstenking.

Vil du være med en tur inn i Norges miljøvennlige kaffebrenneri?

Bevisst rigget for miljø!

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring