Brann- og industrivern

Sikkerhet er viktig for oss i JOH. JOHANNSON KAFFE. Siden vi brenner kaffen med biogass og vi har et trebygg, så er brann- og industrivern fokusområder for oss. Gode sikkerhetssystemer og jevnlige øvelser gjør at vi har god kontroll på risiko. Les mer om vårt arbeid på dette området.

Biogasstank

Vi brenner kaffen vår med biogass. Biogassen er i flytende form og er lagret i en tank utenfor bygget vårt.

Siden tanken er av en viss størrelse er vi underlagt Storulykkeforskriften. Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon gjennomfører med jevne mellomrom revisjoner hos oss på vegne av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap.
Storulykkeforskriften har krav om informasjon til allmenheten om risiko og tiltak for å håndtere risiko, og for oss gjelder dette i hovedsak vår biogasstank.
Biogasstanken er overvåket løpende, både med tanke på trykkfall og på mindre lekkasjer. Det finnes trykksensorer i hele systemet som ved et ukontrollert trykkfall automatisk vil stenge tilførselen av gass til brenneriet vårt og det vil også stenge ventiler ut fra selve tanken. Mengden biogass som kan lekke ut blir da svært liten.

Ved en mindre lekkasje som ikke fører til brått trykkfall, så vil ikke nødvendigvis disse ventilene slå til. Da har vi ytterligere et sikkerhetsnivå gjennom at det er montert gassdetektorer rundt gassanlegget både ute og inne. Dersom disse får utslag på biogass, så vil anlegget gå i nødmodus, det vil si at alle ventiler stenges og alarmen går.

Gassanlegget er innelåst bak et kraftig gjerde og det er bare personell med spesiell utdanning i gassanlegg som har tilgang dit.

Dersom vi til tross for alle tiltakene skulle få en lekkasje, så er det bygget et oppsamlingskar under anlegget hvor gassen samles og kan da fordampe kontrollert. Dersom gassen skulle ta fyr under fordampingen, så ligger det brannslukningselementer i karet. Elementene vil ved brann utvikle seg til et skum som raskt brer seg ut over karet og kveler brannen.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring