Rainforest Alliance-sertifisering gir håp for fremtiden!

Du gjør et godt valg både for ganen og samvittigheten hver gang du velger sertifisert kaffe fra butikkhyllene. Ved å ta dette valget gir du en håndfast støtte både til kaffefarmerne og det viktige arbeidet som gjøres for å bevare det biologiske mangfoldet og skape holdbare levevilkår.

Røde kaffebønner
Røde kaffebær håndplukket fra kaffebuskene. Foto: Rainforest Alliance

I tillegg er sertifisering et viktig hjelpemiddel for å bidra til en ansvarlig og rettferdig verdikjede. Derfor benytter Joh. Johannson Kaffe sertifisert kaffe i sin produksjon.

Med en sertifisering der en tredjepart utfører revisjoner av alle ledd i verdikjeden, reduserer vi risiko og bidrar til miljømessig, økonomisk og sosial utvikling, fremhever Tina Johansen, sensorisk logistikkleder i JOH. JOHANNSON KAFFE. Vi kjøper bare sertifisert kaffe til vår produksjon ved vårt brenneri i Vestby, og det aller meste er Rainforest Alliance-sertifisert. Resten er Fairtrade-sertifisert.

Bidrar til en bærekraftig utvikling

Hva betyr så en Rainforest Alliance-sertifisering for JOH. JOHANNSON KAFFE?
Som en ansvarlig aktør i den internasjonale kaffehandelen erkjenner vi sektorens utfordringer, og vårt ansvar for å velge gode løsninger som aktivt bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftmål. Dette er på mange måter en felles handlingsplan for å oppnå en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å bidra på vår måte gjennom å ta ansvar for vår forretningsvirksomhet, våre innkjøp og våre handlinger. For oss gir sertifiseringen en trygghet for at alle aktørene i vår verdikjede jobber for å ta vare på mennesker og natur, sier Johansen.

Legger til rette

Organisasjonen Rainforest Alliance (RA) ble stiftet i 1987 av en gruppe privatpersoner som ønsket å bidra til bevaringen av regnskogen og et biologisk mangfold, forteller markedsansvarlig for RA i Norden, Marcus Schaefer.

I dag er vi involvert i 87 prosjekter på 5 kontinenter, og det er mer enn 4 millioner mennesker som arbeider på Rainforest Alliance-sertifiserte farmer.

Sertifiseringsordningen vår betyr mye, men det er viktig å huske på at den bare er en del av det vi driver med. Kall den gjerne et virkemiddel for å nå målene om å beskytte natur og bevare det biologiske mangfoldet.

Kvinne viser frem grønne kaffebær
Grønne kaffebær. Foto: Rainforest Alliance

Hva er etter din mening det viktigste en RA-sertifisering kan bidra med for bønder og småskalaprodusenter?

Vårt sertifiseringsprogram skal legge forholdene til rette for et rammeverk som bidrar til sosial, økonomisk og bærekraftig utvikling. Gjennom dette rammeverket blir bøndene og farmerne:

  • Mer resilient/motstansdyktige når det gjelder klimaendringer
  • Får et godt fokus på økonomi for å bidra til bedre levekår
  • Jobber for å bevare det biologiske mangfoldet
  • Får tilført kompetanse
  • Blir en del av et sporbarhetssystem
  • Leverer data til og drar nytte av dyrkningsstatistikk/best praksis

Du kan gjerne si at man blir en del av en mer holistisk tilnærming til det å bevare miljøet og arbeide for en bedre bærekraft i jordbruket. Man kan jo ikke tenke bærekraft uten å være opptatt av de økonomiske og sosiale forholdene for den enkelte farmer og hans eller hennes lokalmiljø, fremhever Schaefer.

Engasjement og suksess

Rainforest Alliance har vært en pådriver i mange viktige prosjekter siden etableringen i 1987. Er det noen spesielt vellykkede prosjekter du ønsker å trekke frem?

Jeg synes det er vanskelig å trekke frem enkeltprosjekter, men jeg er veldig glad for det engasjementet som selskaper i Norge og Norden forøvrig viser for det arbeidet vi gjør og den sertifiseringsordningen vi tilbyr. Det betyr svært mye både for prosjektene vi arbeider med og når det gjelder å kommunisere ut til forbruker det vi står for.

Kvinne som viser frem kaffebærene hun har plukket
Da ikke alle kaffebær blir modne samtidig, velger man ofte å håndplukke de for å kun få med de som er klare og la de andre modnes litt til. Foto: Rainforest Alliance

Jeg tror også det er en suksessfaktor at vi klarer å tilpasse sertifiseringsprogrammet vårt i forhold til de lokale og regionale utfordringene som bønder og farmere møter.

Vi har også utviklet et sporbarhetssystem som følger den sertifiserte varen fra kaffebonden til kaffebrenneriet.

I tillegg må det fremheves at når en gård skal sertifiseres, så må den gi oss GPS-informasjon. Vi kombinerer denne informasjonen med andre satelittdata som dokumenterer hvor avskogingen skjer eller har skjedd. Vi ser dette i forhold til kart som viser hvilke områder/avlinger som har størst risiko for avskoging. Denne informasjonen brukes av våre kontrollører for å fokusere på de mest utsatte områdene.

En viktig del av arbeidet vårt er også å legge til rette for at det kan skapes gode, trygge arbeidsplasser hvor menneskerettigheter respekteres. Videre er et essensielt mål å tilføre kompetanse og kunnskap som gir større avlinger, høyere kvalitet på det som produseres samt reduserte kostnader – noe som bidrar til bedre livskvalitet.

Raskere omstilling

Hva er det viktigste budskapet RA ønsker å kommunisere ut til forbruker?

Kjøper du sertifiserte produkter, bidrar du til å støtte arbeidet for å bevare et større biologisk mangfold samtidig som du bidrar til en bedre økonomi for alle dem som produserer sertifiserte produkter! Alle kan bidra til en positiv utvikling!

Hva er RAs viktigste mål for årene fremover?

Vi må jobbe raskere og nå flere bønder og farmere!  Vi må rett og slett være mer fleksible. Med de hurtige klimatiske endringene vi ser, må alle klare å omstille seg for å møte fremtidens utfordringer. Vi må stille om til et regenerativt jordbruk der landbruket bygger opp og forsterker de lokale økosystemene, ikke skader dem.

Kaffebonde som viser frem kaffebær
Kaffebær som er klare for å plukkes. Foto: Rainforest Alliance

En god trygghet

Og hvordan ser Joh. Johannson Kaffe på betydningen av en Rainforest-sertifisering i årene fremover?

For oss gir denne sertifiseringen en trygghet for at alle aktørene i vår verdikjede jobber for de bærekraftmålene vi er opptatt av. Vi har en kompleks verdikjede som involverer flere tusen underleverandører. Selv om vi årlig er på reise for å treffe våre eksportører og besøker noen av farmene som produserer kaffen vår, har vi ikke mulighet for å følge opp alle. I henhold til OECD-modellen og Åpenhetslovens krav jobber vi derfor med å være aktsomme gjennom å kjøpe sertifisert kaffe. Dette betyr også at vi velger eksportører som har rutiner og systemer som sikrer verdige forhold for dem som arbeider med å dyrke og produsere kaffen, sier Tina Johansen.

Derfor vil JOH. JOHANNSON KAFFE fortsette å støtte opp om sertifiseringsordningen til Rainforest Alliance.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring