Norges miljøvennlige kaffebrenneri

I Treveien i Vestby ligger et av verdens mest avanserte kaffebrennerier – bygget i tre! Det skiller seg godt ut fra de andre byggene i området med sin iøynefallende fasade.

kaffebrenneriet i Vestby

Vi i JOH. JOHANNSON KAFFE har lang tradisjon for å tenke miljø og bærekraft helt fra bønne til kopp. Langsiktig tenking og bærekraft er grunnleggende verdier for oss som kaffeprodusent. Det nye kaffebrenneriet er et håndfast bevis på dette. Selve byggeprosessen og alle materialer som er benyttet, er i henhold til høye miljøkrav og standarder internasjonalt sett. Kaffebrenneriet driftes klimanøytralt og med fornybar energi. Dette bidrar til at vi med stolthet kan si at vi er Norges miljøvennlige kaffebrenneri!

På Norges miljøvennlige kaffebrenneri har hensyn til miljøet vært førsteprioritet i valg av alt fra byggematerialer til plassering og energikilder.

Norges største industribygg i tre har høstet anerkjennelse fra mange fagmiljøer og er prisbelønnet for fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Det viktigste er likevel at teknologien i dette bygget gir fantastiske muligheter til å lage kaffe av ypperste kvalitet.

Fornybart og miljøvennlig

Norges miljøvennlige kaffebrenneri er bygget i heltre – over 90 % av byggematerialene består av tre. Både tak, vegger og gulv er bygd i massiv-tre, som for øvrig også kalles krysslimt tre.

Treet på fasaden er kortreist og norsk malmfuru, og noe av treverket inne i bygget er importert fra Østerrike. Grunnen til det er at norsk treindustri ikke kunne levere bærebjelkene i de dimensjonene som var nødvendige.
Heissjakten er bygget i tre med noe bruk av gips, og trappen er i massiv-tre med endekappet tre som en overflatefinish.

 

lavkarbon stål og betong
Resirkulert lavkarbon stål og betong

Tre som byggemateriale er både miljøvennlig og fornybart. Der det ikke har vært mulig å benytte tre har vi brukt resirkulert og lavkarbon stål og betong. Et eksempel på dette er fundamentet for maskinparken inne i fabrikken.

I tillegg til tre, består store deler av fasaden av solcellepaneler.

Energisentral gir god energiutnyttelse

Energiforsyningen er sikret gjennom energibrønner i bakken og utstrakt bruk av solceller på sør-, vest- og østveggene. Kaffebrenneriet benytter også varmegjenvinning og biogass, og er selvforsynt for energi til oppvarming.

Solcellene er integrert i veggene og utgjør en betydelig del av fasaden. Det er i alt montert 1280 solcellepaneler med en samlet effekt på 365 kWp. I tillegg er det nå montert ytterligere 778 paneler på taket som til sammen utgjør 1800 solceller. Det vil si 3080 stk solceller på hele bygget totalt! Beregnet årsproduksjon er på ca. 450 000 KWh.

vegg dekket med solceller
Fasadene er dekket med tilsammen 1280 solcellepaneler og ytterligere 1800 på taket!

I selve brenningsprosessen brukes det biogass, som foregår med luft varmet opp til 400 grader.
Biogasstanken stod for øvrig tidligere på et sykehus, og har nå fått et nytt liv i kaffebrenneriet. Biogassen som benyttes kommer fra Greve i Tønsberg.

For å utnytte energien optimalt, har kaffebrenneriet en energisentral som bl.a. sørger for at vi får utnyttet spillvarme fra kaffebrenningen. Her sørger energisentralen for at vi både forbruker mindre energi og utnytter energien vi produserer på en bedre måte.

Biogasstank
Biogasstanken til venstre i bildet, er tidligere brukt på et sykehus.

Sertifiseringer sikrer høy standard

Vi hadde svært høye ambisjoner da vi startet arbeidet med å utvikle Norges mest miljøvennlige kaffebrenneri. Målet var å lage et av verdens mest avanserte anlegg for kaffeproduksjon – noe som innebærer at det tilfredsstiller bygningsmessige, tekniske og miljømessige standarder og krav som forventes i fremtiden.

Dette er en ambisjon som har mange dimensjoner. For det første omfatter det innovasjon som bidrar til tekniske løsninger som sikrer best mulig kvalitet på produktene våre. For det andre var det avgjørende at anlegget ble bygget på en måte som harmonerer med våre miljø- og bærekraftambisjoner. For det tredje ønsket vi en miljøvennlig produksjon av kaffen. Anlegget er derfor bygget for klimanøytral drift. Det vil si at vi produserer like mye, eller mer, energi enn det som kreves for å drifte bygget.

For å sikre at vi overholder høye standarder på anlegget, har vi jobbet målbevisst med ulike miljøsertifiseringer. Både under selve byggeprosessen og med tanke på hvordan produksjonen er lagt opp. Selve bygget er sertifisert til BREEAM-NOR Excellent. BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske versjonen av denne sertifiseringen. Det nye kaffebrenneriet ligger på det nest høyeste nivået 'Excellent'.

Under byggingen har entreprenøren forholdt seg til Tek17, som er en byggenorm med retningslinjer for bygninger under oppføring. Denne normen innebærer bl.a. at selve byggeprosessen skal utgjøre minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet. Videre skal produktene som benyttes i oppføringen ha liten eller ingen helse- og/eller miljøskadelige stoffer.

Bygget har for øvrig 50 % strengere krav til CO2-avtrykk enn det som kreves innenfor Tek17.

Når det gjelder selve kaffeproduksjonen, er den FSSC22000-sertifisert. Dette er en internasjonal standard som gjelder matvaresikkerhet. Standarden dekker alle produsentledd fram til forbruker.

Brann- og industrivern

Sikkerhet er viktig for oss i JOH. JOHANNSON KAFFE. Siden vi brenner kaffen med biogass og vi har et trebygg, så er brann- og industrivern fokusområder for oss. Gode sikkerhetssystemer og jevnlige øvelser gjør at vi har god kontroll på risiko. Les mer om vårt arbeid på dette området.

Vær med en tur inn i Norges miljøvennlige kaffebrenneri

Et miljøvennlig kaffebrenneri for fremtiden!

Kaffebrenneriet i Vestby sikrer en bærekraftig produksjon av kvalitetskaffe for fremtiden. Bærekraft er synonymt med kvalitet og effektivitet, og er en nødvendig forutsetning for å gi kaffebønder i produsentlandene akseptable levekår.

Kaffe er en fantastisk spennende råvare som kan gi store smaksopplevelser. Men det krever at kaffebønnene behandles på riktig måte gjennom hele produksjonsprosessen frem til forbruker. For oss er det viktig å bidra med kunnskap om hvordan man får de beste smaksopplevelsene med våre merkevarer. Det ønsker vi å bidra til gjennom etableringen av et fagmiljø som er levende opptatt av hvordan man produserer kvalitetskaffe.

Norges miljøvennlige kaffebrenneri gir også flere muligheter rent pakketeknisk, noe som gir anledning til å produsere mindre serier. Dette gjør det mulig å etter hvert tilby flere ulike kaffevarianter.

Gjennom det skal vi bidra til gode kaffeopplevelser for norske forbrukere i årene som kommer!

Vil du lese mer om våre miljøtiltak?
Miljø og bærekraft

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring