Dette er Norges miljøvennlige kaffebrenneri

Miljø og bærekraft helt fra bønne til kopp har vært et fokus hos JOH. JOHANNSON KAFFE i lang tid. Langsiktig tenking og bærekraft er grunnleggende verdier i kaffeproduksjonen.

Norges miljøvennlige kaffebrenneri

Cirka 40 minutter utenfor Oslo, nærmere bestemt i Vestby, finner du et av verdens mest avanserte kaffebrennerier - nemlig Norges miljøvennlige kaffebrenneri. Det fantastiske bygget er både i øyefallende og ikke minst et bygg som skiller seg ut fra de fleste andre. Bygget består av over 90% treverk og har hele 1280 solceller på fasaden.

Da brenneriet skulle bygges var det spesielt en ting som var førsteprioritet, og det var hensyn til miljøet. Dette gjaldt både ved valg av byggematerialer, plassering og energikilder. Selve byggeprosessen skulle også foregå i henhold til høye miljøkrav og standarder internasjonalt sett. I tillegg var teknologien i bygget en viktig del for å kunne produsere kaffe av ypperste kvalitet. Hele bygget driftes klimanøytralt og med fornybar energi, dette bidrar til at vi med stolthet kan si at vi er Norges miljøvennlige kaffebrenneri!

Anlegget har høstet annerkjennelser fra flere fagmiljøer og er prisbelønnet for fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, noe vi kan være svært stolte av.

I hjørnet på bygget finner du rømningstrappen, til og med denne er bygget delvis i tre.

Bygget i tre

Både tak, vegger og gulv er bygd i massivt-tre, som for øvrig også kalle krysslimt tre.

Fasaden er kledd i kortreist norsk malmfuru, mens noe av treverket inne i bygget er importert fra Østerriket. Årsaken til at noe av treverket måtte importeres var rett og slett dimensjonene på bærebjelkene. Dette var dessverre ikke norsk treindustri istand til å levere. Heissjakten er også bygget i tre med noe bruk av gips, og trappen er i massivt-tre med endekappet tre som en overflatefinish.

Bruken av miljøvennlig og fornybart materiale har vært svært viktig i prosessen, derfor falt valget på tre. Der det ikke har vært mulig å bruke tre, er resirkulert stål og lavkarbon betong benyttet. Fundamentet for maskinparken inne på pakkeriet er et eksempel på dette.

Bilde fra maskinparken som viser den fine sammensettingen av tre, resirkulert stål og lavkarbon betong.

Solceller og energisentral

Norges miljøvennlige kaffebrenneri er et helt unikt bygg når det kommer til fornybar energi.

Rundt om på tomten finner du hele 14 energibrønner som hver er 250 meter dype. Disse brukes til å hente kaldtvann til kjøling, men også for å tilføre varme som kan lagres i bakken til vinteren når det blir kaldt. Solcellene er montert på sør-, vest- og østveggene og utgjør en betydelig del av fasaden. Alt i alt er det montert 1280 solcellepaneler med en samlet effekt på 365 kWp. Sommeren 2023 ble det supplert med ytterligere 1800 solceller på taket! Energimessig er det regnet en årsproduksjon på ca. 450 000 kWh fra solcellene.

Energisentralen er en av Norges mest avanserte. Den tar vare på overskuddsenergi, sørger for kjøling og gjenbruk av energi i bygget.

Det benyttes også biogass til å brenne kaffebønnene, og gasstanken som nå er tatt i bruk på kaffebrenneriet stod tidligere på et sykehus. Gassen hentes fra Greve i Tønsberg. Når kaffen er brent i brennemaskinene sørger energisentralen for at energien gjenvinnes og brukes til oppvarming av bygget og ikke minst til forvarming av kaffebønnene.

Det å kunne forvarme kaffebønnene reduserer det totale energiforbruket kraftig og man konstant holde energiforbruket så lavt som mulig. På den måten forbruker man mindre energi og utnytter energien som produseres på en bedre måte.

Alt det sorte på bygget er solcellepanel og til venstre ser du biogasstanken.

Et kaffebrenneri av høy standard

Ambisjonene var svært høye da planleggingen av Norges miljøvennlige kaffebrenneri satte i gang. For å nå målet om å bygge verdens mest avanserte anlegg for kaffeproduksjon, var det mange krav som måtte tilfredsstilles. Dette innebar bygningsmessige, tekniske og miljømessige standarder og krav som forventes i fremtiden.

Målene som ble satt var ganske høye og krevde mye på mange fronter. Da var det viktig at de teknisk løsningene som skulle sørge for best mulig kvalitet på kaffen var av høy standard. Samtidig som at anlegget ble bygget på en måte som harmonerte med de miljø- og bærekraftsambisjonene som var satt. Oppi alt dette skulle produksjonen av kaffen i tillegg være miljøvennlig. Derfor ble anlegget bygget for klimanøytral drift, slik av det produseres like mye eller mer, energi som det kreves for å drifte bygget.

For å oppnå alt dette ble en meget gjennomtenk og målrettet plan for byggingen lagt, slik at standarden på bygget kunne oppnå ulike miljøsertifiseringer. Dette ble hensyntatt under selve byggeprosessen og med tanke på hvordan produksjonen ble lagt opp.

Bygget er sertifisert til BREEAM-NOR Excellent. BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske versjonen av denne sertifiseringen. Det nye kaffebrenneriet ligger på det nest høyeste nivået 'Excellent'.

I byggeprosessen har entreprenøren forholdt seg til Tek17, som er en byggenorm med retningslinjer for bygninger under oppføring. Dette innebærer blant annet at selve prosessen skal utgjøre minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet, samt at materialene som benyttes skal ha liten eller ingen helse-og/eller miljøskadelig stoffer. Bygget har for øvrig 50 % strengere krav til CO2-avtrykk enn det som kreves innenfor Tek17, og slipper ut 85 % mindre CO2 enn produksjonen på det gamle kaffebrenneriet.

Når det gjelder selve kaffeproduksjonen, er den ISO 22000-sertifisert. Dette er en internasjonal standard som gjelder matvaresikkerhet. Standarden dekker alle produsentledd fram til forbruker.

Bilde av baksiden av brenneriet tatt fra skogkanten hvor du også finner humle- og biekasser for egenprodusjon av honning!

Bærekraftig kaffe

Norges miljøvennlige kaffebrenneri tar klimaproblematikken på alvor, og ønsker å begrense klimavirkningene fra kaffeproduksjonen. Kaffen skal produseres uten at man ødelegger for fremtidige generasjoner og sikre en bærekraftig produksjon av kvalitetskaffe for fremtiden. Bærekraft er synonymt med kvalitet og effektivitet, og er en nødvendig forutsetning for å gi kaffebønder i produsentlandene akseptable arbeids- og levevilkår. Derfor jobber de for et bedre miljø både lokalt, regionalt og globalt, samt at nasjonale og internasjonale lover skal overholdes.

Å skape et bedre miljø er ikke et skippertak, men en kontinuerlig prosess som til stadighet må jobbes med. Nettopp på grunn av denne nøysomheten og lidenskapen til miljø, hjelper man kunden å kunne ta et klimabevisst valg når de handler kaffe. Et av tiltakene er derfor å sørge for at kaffen på det norske markedet blir mer miljøvennlig, og ikke minst gi forbrukerne god informasjon om kaffens miljøegenskaper. Forbrukerne skal få mulighet til å velge kaffe som er merket slik at man er trygg på at miljøhensyn er ivaretatt og at merkingen gir tilstrekkelig og korrekt informasjon.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring