Våre sertifiseringer

I dag er klimaendringer som økte temperaturer, store nedbørsmengder og stormer en stor trussel for kaffeproduksjonen i verden. Mange unge i land som produserer kaffe mener at kaffebondeyrket er for usikkert og lite lønnsomt, og velger det bort til fordel for et liv og en karriere i byen.

Jog. Johannsons sertifiseringer

Som en av de store kaffeleverandørene i Europa er vi bevisst om at vi har et stort ansvar for å gjøre kaffeindustrien bærekraftig. For oss er det opplagt at vi skal gjøre vår del for å gi kaffebønder en god fremtid, og belaste miljøet så lite som mulig – eller ikke i det hele tatt. Derfor er vi med på flere sertifiseringsordninger, og har satt i gang langsiktige tiltak for å gjøre kaffen vår så rettferdig, bærekraftig og miljøvennlig som mulig.

På denne siden kan du bli bedre kjent med de forskjellige sertifiseringene som blir brukt på våre produkter.

Les også om vår bærekraftspolitikk her
Bærekraftpolitikk

Fairtrade

Fairtrade er en av verdens mest anerkjente merkeordninger, og er en internasjonal sertifisering for rettferdig handel av jordbruksprodukter fra fattige land.

Noen av utfordringene til kaffebønder er klimaendringer og endrede værmønstre som ødelegger avlingene deres. Det tar fire år fra en kaffebusk plantes til den begynner å bære frukter, og deretter tar det ytterligere 5-6 år før busken er på sitt mest produktive. Å være kaffebonde krever derfor tålmodighet, og det tar tid og penger å hente seg inn dersom avlinger blir ødelagt.
Kaffebønder får ca. 7-10% av summen kaffen blir solgt for i butikk. Uforutsigbare råvarepriser gjør det også vanskelig å legge langsiktige planer og investere i kaffeproduksjonen.

Fairtrade vil gjøre det tryggere og mer forutsigbart å være kaffebonde, og de jobber for å forbedre levevilkårene til bønder og arbeidere som møter utfordringer med blant annet klimatilpasning, arbeidsrettigheter, likestilling og barne- og slavearbeid. Gjennom Fairtrade-ordningen skal bønder og arbeidere i utviklingsland få bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.

Dette innebærer Fairtrade for kaffebonden

Å inngå i Fairtrade-ordningen skal være økonomisk gunstig for kaffebønder. Det er fastsatt en minimumspris, slik at kaffebøndene har et sikkerhetsnett og får dekket kostnadene sine. I tillegg får bondekooperativer og plantasjearbeidere en ekstra sum som kalles Fairtrade-premium. I fellesskap bestemmer de hvilke tiltak pengene skal brukes til, og disse må gagne alle ansatte og gjerne lokalmiljøet. Eksempler kan være utdanning, helsetilbud, barnehager, brønner og sanitæranlegg.

Fairtrade-ordningen skal sikre tryggere arbeidsforhold og gode vilkår for ansatte. Arbeidskontrakter, faste lønnsutbetalinger og å motta nasjonal minstelønn som minimum er noen av kravene. Diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion og lignende er ikke tillatt, og tvangs- og barnearbeid er forbudt.

Fairtrade stiller krav til at kaffebøndene driver med jordbruk som beskytter både nærmiljø og klima. Kaffebøndene må begrense bruk av sprøytemidler, genmodifiserte vekster er forbudt, utrydningstruede arter skal beskyttes og det skal være biologisk mangfold. Fairtrade oppfordrer til økologisk jordbruk, og kaffebøndene får bedre betalt for økologisk dyrket kaffe.

Sporbarhet er også en viktig del av Fairtrade-ordningen, og råvarene skal være sporbare gjennom hele verdikjeden. Det skjer ved at Fairtrade-sertifiserte produkter holdes adskilt fra produkter som ikke er sertifisert.

Det betyr at du kan være trygg på at varer merket med det kjente Fairtrade-symbolet kommer fra plantasjer og kooperativer som er organisert av selvstendige bønder, og som er sertifisert etter en standard for inntekt, arbeidsforhold og grunnleggende rettigheter, og miljøvennlig produksjon.

Fairtrade deltar i over 75 land, med over 1,6 millioner arbeidere og bønder. Fairtrade Norge har eksistert i over 20 år, og ble stiftet i 1997.

Det første Fairtrade-produktet som ble lansert i Norge var kaffe, og Farmer’s Coffee blant disse.

UTZ Certified

UTZ Certified er en internasjonal merkeordning for blant annet kaffe, te og kakao. UTZ-sertifisering skal sikre sporbarhet, bærekraftig jordbruk og bedre lønns- og arbeidsvilkår hos produsentene. UTZ-sertifisert kaffe er produsert med respekt for mennesker og miljø.

Vår UTZ-sertifiserte kaffe er ALI Kaffe, Coffee of the World-kapsler og en del av Jacobs Utvalgte-serien.

For å få UTZ-stempelet må produsenter dokumentere at produktet oppfyller krav til bærekraftig produksjon og sosiale vilkår for bønder og ansatte. For eksempel er barnearbeid forbudt, og det stilles krav til lønns- og arbeidsvilkår og miljø og jordbruks- og bedriftspraksis.

UTZ-sertifiserte produkter skal kunne spores tilbake til produsenten, og UTZ-programmet gir mange bønder mulighet til å lære profesjonelle dyrke- og markedsføringsteknikker, slik at de kan utvikle seg og utvide bedriften ved å få adgang til flere markeder og skape bedre relasjoner til kjøperne.

UTZ-programmet har vært en del av Rainforest Alliance siden 2018. I 2020 ble det lansert et nytt fellesprogram med felles standarder for de to merkeordningene. Målet er at en felles ordning skal få større effekt enn de har hver for seg.

Rainforest Alliance Certified™

Rainforest Alliance Certified™ er merkeordningen til den internasjonale non-profit organisasjonen Rainforest Alliance for produkter som kaffe, te, bananer og kakao. Hver dag ryddes store deler av regnskogen for å dyrke disse produktene, noe som er dramatisk for både dyre- og planteliv. Og siden regnskogen kalles ofte «jordens lunger», er det skadelig for klimaet dersom vi mister deler av regnskogen.

Rainforest Alliance bruker markedets krefter mot avskoging og miljøødeleggelser, og jobber for å sikre at skog, jordbrukseiendommer og hotelleiendommer forvaltes bærekraftig etter strenge standarder. Rainforest Alliance-merket er din garanti for at produksjonen imøtekommer strenge krav til miljøhensyn og sosialt ansvar, og merkeordningen garanterer at råvarene er produsert under verdige og miljøvennlige forhold.

Den viktigste oppgaven til Rainforest Alliance er å bevare biologisk mangfold og hjelpe bønder med å drive bærekraftig ved å dele kunnskap om landbruksmetoder, forretningspraksis og forbrukeratferd, og Rainforest Alliance gjennomfører kontroller årlig på gårdene som er med i ordningen.

Debio

Debio er den norske organisasjonen for økologisk produksjon. I moderne jordbruk brukes ofte sprøytemidler for å holde unna skadedyr og på den måten forhindre at avlinger blir ødelagt, og kunstgjødsel brukes for å få avlingene til å vokse fortere slik at man kan produsere mer. Dette er effektivt, men har også noen negative konsekvenser.

Kjemiske eller syntetiske sprøytemidler trenger ned i jorda og forurenser grunnvannet. Det biologiske mangfoldet blir redusert og jordkvaliteten blir dårligere. Derfor er økologisk jordbruk bedre og mer bæredyktig både for mennesker og naturen.

For å kunne markedsføre kaffe som økologisk, må den være Debio-merket. Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet delegert fra Mattilsynet. Det kjente Ø-merket er det synlige beviset for at produksjon og produkter er kontrollert og godkjent av Debio. Debio har et nasjonalt og internasjonalt regelverk som gir retningslinjer for å godkjenne Ø-merket i profileringen av økologiske produkter.

Debio samarbeider med IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movement), som er en internasjonal organisasjon som jobber med å trygge og fremme økologisk produksjon på global basis.

Green World og Coffee of the World Økologisk Lungo og Økologisk Espresso er Debio-sertifisert.

Svanemerket – det offisielle nordiske miljømerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, og er en frivillig ordning. Svanemerket stiller miljøkrav til produkter i hele livssyklusen – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall. Svanen håndteres i Norge av Miljømerking, som er en stiftelse under Barne- og Likestillingsdepartementet.

Alle våre kaffefiltre, både ALI Kaffefilter og Evergood Kaffefilter, er Svanemerket.

Det er strenge krav til råvarene og kjemikaliene som blir brukt i produksjonen av de svanemerkede engangsartiklene, både når det gjelder miljø- og helseaspekter. Kravene skal bidra til mer gjenvinning, mindre klimabelastning, større uavhengighet av fossile råvarer og stor biodiversitet.

Kravene omfatter bl.a.:

 • En høy andel fornybare materialer eller resirkulert plast
 • Forbud mot fluorstoffer, ftalater, bisfenol A, smaksstoffer, parfyme og PVC
 • Miljø- og helseegenskaper ved lim og fargestoffer
 • Forbud mot resirkulert papir, papp og kartong
 • Merking med symbol og/eller tekst for hvordan produktet skal sorteres
 • Treråvarene skal kunne spores og være sertifisert

FSC-merket

FSC (Forest Stewardship Council) fremmer bærekraftig skogdrift. FSC-merket stiller krav om at skogdriften produktet stammer fra ikke fører til avskoging, at hogsten forgår kontrollert og tar hensyn til lokalbefolkning.

FSC-merket er et råvaremerke og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter.

Alle våre filterpapir, både fra ALI Kaffe og fra Evergood, samt våre Coffee of the World-kapsler er FSC-merket.

Norsk Kaffeinformasjon

JOH. JOHANNSON KAFFE er medlem av Norsk Kaffeinformasjon. Kaffeleverandører som følger organisasjonens standarder for tilberedning av kaffe kan bruke merket, som fungerer som et kvalitetsstempel.

Dette noen av kriteriene for at et merke skal kunne sertifiseres under Norsk Kaffeinformasjon:

 • Produsenten er medlem av Norsk Kaffeinformasjon
 • Kaffen har en korrekt standard malingsgrad
 • Produsenten anbefaler korrekt dosering; ca. 60 gram kaffe per liter vann
 • Restfuktighet i kaffen er under 4 %
 • Produsenten anbefaler jevnlig rengjøring av tilberedningsutstyr
 • Produsenten anbefaler bruk av godkjent trakter
 • Produsenten opplyser om gode tilberedningsregler

Kaffebeger

Alle våre kaffebeger er laget av 100% plantebasert materiale, og kan resirkuleres.
De er også sertifisert av PEFS, organisasjonen som har som mål om å fremme bærekraftig skogforvaltning.

Les mer om vår bærekraftspolitikk her
Bærekraftpolitikk

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring