Våre sertifiseringer

I dag er klimaendringer som økte temperaturer, store nedbørsmengder og stormer en stor trussel for kaffeproduksjonen i verden. Mange unge i land som produserer kaffe mener at kaffebondeyrket er for usikkert og lite lønnsomt, og velger det bort til fordel for et liv og en karriere i byen.

Våre sertifiseringer

Vi i JOH. JOHANNSON KAFFE er bevisste på at vi har et stort ansvar. Et ansvar for å gjøre kaffeindustrien bærekraftig. For oss er det opplagt at vi skal gjøre vår del for å gi kaffebønder en god fremtid. Og ikke minst belaste miljøet så lite som mulig – eller ikke i det hele tatt. Derfor er vi med på flere sertifiseringsordninger og har satt i gang langsiktige tiltak. Dette for å gjøre kaffen vår så rettferdig, bærekraftig og miljøvennlig som mulig. Samt at våre sertifiseringer vil gi deg som kunde trygghet om et godt kaffekjøp!

På denne siden kan du bli bedre kjent med de ulike sertifiseringer som blir brukt på våre produkter.

Les også om vår bærekraftspolitikk her
Bærekraftpolitikk

Våre sertifiseringer

Rainforest Alliance Certified

Rainforest Alliance Certified er merkeordningen til den internasjonale non-profit organisasjonen Rainforest Alliance for produkter som kaffe, te, bananer og kakao.
Siden 1987 har de jobbet for å bygge en global allianse av mennesker som deler deres visjon om en verden der mennesker og natur trives i harmoni. I dag jobber de i mer enn 70 land rundt om i verden for å beskytte skoger, forbedre levebrødet til bønder og skogsamfunn, fremme deres menneskerettigheter og hjelpe dem med å dempe og tilpasse seg klimakrisen.

Hva gjør de?

Rainforest Alliance er en allianse av bønder, skogsamfunn, bedrifter og forbrukere som er forpliktet til å skape en verden der mennesker og natur trives i harmoni. Ved å bringe forskjellige allierte sammen, gjør de dypt forankrede endringer i noen av de mest presserende sosiale og miljømessige spørsmålene i vår tid. De iverksetter velprøvde og skalerbare løsninger mens de tester innovative måter å drive endring på.

Rainforest Alliance utfører vitenskapelig forskning og analyserer relevante studier gjort av andre forskere. Dette for å kunne vurdere virkningen av arbeidet og være sikre på at de effektivt fremmer sitt oppdrag om å skape en bedre fremtid for mennesker og natur.

Tidligere var vi også UTZ sertifisert, en egen sertifisering frem til 2018, da UTZ-programmet ble en del av Rainforest Alliance. I 2020 ble det lansert et nytt fellesprogram med felles standarder for de to merkeordningene. Målet er at en felles ordning skal få større effekt enn de har hver for seg.

Fairtrade

Fairtrade er en av verdens mest anerkjente merkeordninger. Det er en internasjonal sertifisering for rettferdig handel av jordbruksprodukter fra fattige land.

Noen av utfordringene til kaffebønder er klimaendringer og endrede værmønstre som ødelegger avlingene deres. Det tar fire år fra en kaffebusk plantes til den begynner å bære frukter. Deretter tar det ytterligere 5-6 år før busken er på sitt mest produktive. Å være kaffebonde krever derfor tålmodighet, og det tar tid og penger å hente seg inn dersom avlinger blir ødelagt.
Kaffebønder får ca. 7-10% av summen kaffen blir solgt for i butikk. Uforutsigbare råvarepriser gjør det også vanskelig å legge langsiktige planer og investere i kaffeproduksjonen.

Fairtrade vil gjøre det tryggere og mer forutsigbart å være kaffebonde, og de jobber for å forbedre levevilkårene til bønder og arbeidere som møter utfordringer med blant annet klimatilpasning, arbeidsrettigheter, likestilling og barne- og slavearbeid. Gjennom Fairtrade-ordningen skal bønder og arbeidere i utviklingsland få bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.

Dette innebærer Fairtrade for kaffebonden

Å inngå i Fairtrade-ordningen skal være økonomisk gunstig for kaffebønder. Det er fastsatt en minimumspris, slik at kaffebøndene har et sikkerhetsnett og får dekket kostnadene sine. I tillegg får bondekooperativer og plantasjearbeidere en ekstra sum som kalles Fairtrade-premium. I fellesskap bestemmer de hvilke tiltak pengene skal brukes til, og disse må gagne alle ansatte og gjerne lokalmiljøet. Eksempler kan være utdanning, helsetilbud, barnehager, brønner og sanitæranlegg.

Fairtrade-ordningen skal sikre tryggere arbeidsforhold og gode vilkår for ansatte. Arbeidskontrakter, faste lønnsutbetalinger og å motta nasjonal minstelønn som minimum er noen av kravene. Diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion og lignende er ikke tillatt, og tvangs- og barnearbeid er forbudt.

Kaffebonde

Fairtrade stiller krav til at kaffebøndene driver med jordbruk som beskytter både nærmiljø og klima. Kaffebøndene må begrense bruk av sprøytemidler, genmodifiserte vekster er forbudt, utrydningstruede arter skal beskyttes og det skal være biologisk mangfold. Fairtrade oppfordrer til økologisk jordbruk, og kaffebøndene får bedre betalt for økologisk dyrket kaffe.

Sporbarhet

Sporbarhet er også en viktig del av Fairtrade-ordningen, og råvarene skal være sporbare gjennom hele verdikjeden. Det skjer ved at Fairtrade-sertifiserte produkter holdes adskilt fra produkter som ikke er sertifisert.

Det betyr at du kan være trygg på at varer merket med det kjente Fairtrade-symbolet kommer fra plantasjer og kooperativer som er organisert av selvstendige bønder, og som er sertifisert etter en standard for inntekt, arbeidsforhold og grunnleggende rettigheter, og miljøvennlig produksjon.

Fairtrade deltar i over 75 land, med over 1,6 millioner arbeidere og bønder. Fairtrade Norge har eksistert i over 20 år, og ble stiftet i 1997.

Det første Fairtrade-produktet som ble lansert i Norge var kaffe, og Farmer’s Coffee var blant disse.

Debio

Debio er den norske organisasjonen for økologisk produksjon. I moderne jordbruk brukes ofte sprøytemidler for å holde unna skadedyr. På den måten forhindrer man at avlinger blir ødelagt. Kunstgjødsel brukes for å få avlingene til å vokse fortere slik at man kan produsere mer. Dette er effektivt, men har også noen negative konsekvenser.

Kjemiske eller syntetiske sprøytemidler trenger ned i jorda og forurenser grunnvannet. Det biologiske mangfoldet blir redusert og jordkvaliteten blir dårligere. Derfor er økologisk jordbruk bedre og mer bæredyktig både for mennesker og naturen.

Hva skal til for å få merket?

For å kunne markedsføre kaffe som økologisk, må den være Debio-merket. Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet delegert fra Mattilsynet. Det kjente Ø-merket er det synlige beviset for at produksjon og produkter er kontrollert og godkjent av Debio. Debio har et nasjonalt og internasjonalt regelverk som gir retningslinjer for å godkjenne Ø-merket i profileringen av økologiske produkter.

Debio samarbeider med IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movement), som er en internasjonal organisasjon som jobber med å trygge og fremme økologisk produksjon på global basis.

Green World og Coffee of the World Økologisk Lungo er Debio-sertifisert.

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, og er en frivillig ordning. Merket stiller miljøkrav til produkter i hele livssyklusen – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall. Svanen håndteres i Norge av Miljømerking, som er en stiftelse under Barne- og Likestillingsdepartementet.

Alle våre kaffefiltre, både ALI Kaffefilter og Evergood Kaffefilter, er Svanemerket.

Det er strenge krav til råvarene og kjemikaliene som blir brukt i produksjonen av de svanemerkede engangsartiklene, både når det gjelder miljø- og helseaspekter. Kravene skal bidra til mer gjenvinning, mindre klimabelastning, større uavhengighet av fossile råvarer og stor biodiversitet.

Kravene omfatter bl.a.:

 • En høy andel fornybare materialer eller resirkulert plast
 • Forbud mot fluorstoffer, ftalater, bisfenol A, smaksstoffer, parfyme og PVC
 • Miljø- og helseegenskaper ved lim og fargestoffer
 • Forbud mot resirkulert papir, papp og kartong
 • Merking med symbol og/eller tekst for hvordan produktet skal sorteres
 • Treråvarene skal kunne spores og være sertifisert

FSC-merket

FSC (Forest Stewardship Council) fremmer bærekraftig skogdrift. FSC-merket stiller krav om at skogdriften produktet stammer fra ikke fører til avskoging. Samt at hogsten forgår kontrollert og tar hensyn til lokalbefolkning.

FSC-merket er et råvaremerke og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter.

Alle våre filterpapir, både fra ALI Kaffe og fra Evergood, samt våre Coffee of the World-kapsler er FSC-merket.

Norsk Kaffeinformasjon

JOH. JOHANNSON KAFFE er medlem av Norsk Kaffeinformasjon. Kaffeleverandører som følger organisasjonens standarder for tilberedning av kaffe kan bruke merket, som fungerer som et kvalitetsstempel.

Dette noen av kriteriene for at et merke skal kunne sertifiseres under Norsk Kaffeinformasjon:

 • Være medlem av Norsk Kaffeinformasjon
 • Kaffen har en korrekt standard malingsgrad
 • Produsenten anbefaler korrekt dosering; ca. 60 gram kaffe per liter vann
 • Restfuktighet i kaffen er under 4 %
 • Det anbefales jevnlig rengjøring av tilberedningsutstyr
 • Produsenten anbefaler bruk av godkjent trakter
 • Produsenten opplyser om gode tilberedningsregler

Kaffebeger

Alle våre kaffebeger er laget av 100% plantebasert materiale, og kan resirkuleres som papp der det er ordninger for det.
De er også sertifisert av PEFC, organisasjonen som har som mål om å fremme bærekraftig skogforvaltning.

Les mer om vår bærekraftspolitikk her
Bærekraftpolitikk

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring