Vinneren av Evergood prisen 2022

Evergoodprisen Årets Styreleder ble på Norske Kokkers Landsforenings landsmøte tildelt Thomas Holmstrøm, NKL Narvik.

Hvit kopp med sort kaffe og kaffebønner spredt på et bord

Thomas Holstrøm - vinneren av Evergood prisen 2022 er særdeles aktiv i foreningens arbeid med å synliggjøre foreningen i lokalsamfunnet samt rekrutterings arbeid. Han lykkes med å skaffe betydelige midler fra næringslivet og offentlig institusjon til arbeidet som inspirerer til å synliggjøre faget.

Blant annet pågår en konkurranse i samisk mat blant ungdomsskole elever i hele Nord Norge. Detter et 2 årlig løp og pågår i skrivende stund. det er betydelige midler som er blitt bevilget til dette formål. Dette vil dekke lokalpressen i hele landsdelen. Konkurransen ledes av NKL Narvik.

Videre er det arrangert konkurranser for lærlinger i nettopp temaet ''samisk mat'. Samisk mat har det blitt flere kurs i.

Stolt vinner av Evergoodprisen 2022

Thomas er ansatt som faglærer ved Narvik Videregående skole - avd. Oscarsborg, linje: Restaurant og matfag.

Han har synligjort faget hvor elevene har bevertet funksjonærer og publikum under alpint VM junior. Elever blir også delaktig i avviklingen av VM alpint hvis dette blir lagt til Narvik.

Videre har elevene bevertet cru'et og skuspillere under inspilling av storfilmen ''Kampen om narvik''.

De skal også delta i flere arrangementer i Vinterfestuken hvor lokalbefolkningenm er gjester.

Han har bevisst profilert faget utad i offentlighetenm som igjengagner rekrutteringsarbeidet.

Skolen har videreført arbeidet med å la samtlige ungdomsskole elever ha sin undervisning i dfager ''Mat og Helse'' - som en del av rekrutteringsarbeidet - på skolens profesjonelle kjøkken.

Thomas har i flere perioder sittet som leder i NKL Narvik. Hans iherdige utadvendte og aktive arbeid har resultert i at medlemstallet har økt i siste periode fra 17 til 42 medlemmer, noe som må sies er stort for en ''liten'' kommune som Narvik.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring