Bærekraftpolitikk

JOH. JOHANNSON KAFFE sørger for bærekraftig utvikling ved å balansere lønnsomhet, miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.

En spirende kaffeplante

Som ledende produsent av kvalitetskaffe i det norske markedet, erkjenner JJK sitt ansvar til å bidra til en bærekraftig utvikling både lokalt, nasjonalt og globalt. Som en ansvarlig aktør i den internasjonale kaffehandelen erkjenner vi sektorens utfordringer, og vårt ansvar til å velge gode løsninger for å sikre miljømessig, økonomisk og sosial bærekraftutvikling i hele leverandørkjeden.

Vår politikk, og våre målsetninger, tar utgangspunkt i dagens situasjon for den verden vi alle er en del av. Våre kunder og konsumenter har en økende bevissthet om etisk handel, og de stiller krav til produktene de velger. Dagens situasjon krever at vi leverer varer slik at den norske befolkningen skal kunne foreta bærekraftige valg.

Ved å velge løsninger som fremmer bærekraftig utvikling, så langt det er økonomisk forsvarlig, sikrer vi at krav fra myndigheter og interessenter blir tilfredsstilt.

Vi har som mål å bidra til et bærekraftig globalt fotavtrykk, og jobber aktivt for å støtte opp om FNs bærekraftsmål.

JOH. JOHANNSON KAFFE nasjonalt og lokalt

Vi har klare etiske retningslinjer og krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. JOH. JOHANNSON KAFFE skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til sine ansatte, samtidig som bedriften tilbyr arbeidsplasser der mennesker trives og utvikler seg i takt med virksomhetens behov. Ved å involvere våre ansatte og deres tillitsvalgte, og ha fokus på mangfold og kompetanse skal vi styrke vår verdiskaping.

FNs bærekraftmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. Vi søker å bidra til at verden når de nødvendige målene ved å ta ansvar for vår forretning, våre innkjøp og våre handlinger. Vi erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Derfor forplikter vi oss til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, som er en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Dersom våre handlinger/aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning er vi forpliktet til å stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting

JOH. JOHANNSON KAFFE Internasjonalt

Med høye ambisjoner for vår egen bedrift og for kaffesektoren generelt er vi avhengig av samarbeid. Samarbeid med våre leverandører, produsenter og konkurrenter.

Våre leverandører er også våre samarbeidspartnere i streben etter å sikre bærekraftig utvikling i bransjen. JOH. JOHANNSON KAFFE ønsker langvarige leverandørforhold med leverandører som deler våre verdier og viser vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden. Alle våre leverandører må derfor godkjenne våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) som baserer seg på internasjonale anerkjente FN- og ILO- konvensjoner. Sentrale målsetninger med våre etiske retningslinjer for leverandører er å verne individer mot brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, sikre respekt, likeverd og et trygt og sunt arbeidsmiljø i vår leverandørkjede.

Vi har tett dialog og kontinuerlig samarbeid med leverandørene for å sikre oss kaffe produsert med mer miljøvennlig og bærekraftige metoder. Ved å velge sertifiserte råvarer støtter vi produsentene gjennom opplæring av sertifiseringsmetodikk, bærekraftig dyrking og prosessering av grønn kaffe. De ulike sertifiserings standardene arbeider for å bevare biologisk mangfold, introdusere klimasmarte jordbruksmetoder, beskytte lokale økosystemer, redusere bruken av plantevernmidler og beskytte pollinatorer, og ikke minst – beskytte arbeidernes rettigheter.

Internasjonalt samarbeid med våre konkurrenter, som også er våre kollegaer i kaffesektoren, styrker det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling. Som partner i International Coffee Partners og Coffee&Climate mobiliserer og deler vi kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser i flere fattige produsentland. Dette bidrar til en bedre hverdag og en lysere fremtid for mange kaffebønder. Viktige områder i vårt arbeid for å oppnå bærekraftig utvikling er menneskerettigheter, klimaendringer, fattigdom, helse og forurensing, sårbarhet og økonomisk utvikling.

Les JOH. JOHANNSON KAFFE sine etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer
Les denne artikkelen på engelsk her
Sustainability policy

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring