Fairtrade sikrer rettferdig handel!

Når du velger Fairtrade-merkede produkter, bidrar du til å støtte produsentene som selger sine produkter gjennom denne merkeordningen.

Fairtrade farmer

Målet med etableringen av Fairtrade i 1988 var nettopp et ønske om å sikre rettferdig handel. Ordningen ble raskt populær blant både råvareprodusenter og konsumenter, og merkeordningen har etter hvert utviklet seg til å bli en internasjonal standard med rammeverk for bærekraftig råvareproduksjon og rettferdig handel.

Utgangspunktet var et ønske om å sikre at bønder i den 3. verden får bedre betaling for varene de produserer. Dette er fortsatt en sentral målsetting, men Fairtrade-standardene har etter hvert blitt langt mer omfattende. I dag inkluderer sertifiseringsordningen også sosiale og miljømessige krav som skal bidra til et bærekraftig jordbruk og sikre menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Fairtrade Norge ble stiftet i 1997 og arbeider for å gjøre det enkelt for forbrukere og virksomheter å ta bærekraftige valg. For å muliggjøre dette, er det inngått samarbeidsavtaler med en rekke virksomheter som er gitt lisens til å Fairtrade-merke utvalgte produkter. I dag er mer enn 1200 Fairtrade-merkede produkter tilgjengelig både i dagligvarehandelen og på storhusholdning. Det finnes også flere kommuner som har status som Fairtrade-kommuner. Det innebærer at kommunen har forpliktet seg til å kjøpe produkter fra denne merkeordningen, i tillegg til at de skal øke både forbruk og kjennskap til de ulike Fairtrade-produktene.

  • Det er veldig gledelig å se at det er en økende interesse for å bli Fairtrade-kommune, forteller daglig leder Tone C. Faugli i Fairtrade Norge.
  • Kommunene som er med, danner et nettverk som bidrar til erfaringsutveksling. På mange måter kan du si at de sammen skaper en møteplass for felles inspirasjon.
Kaffebønner til tørking på en Fairtrade-farm

Se til Sverige

  • Fairtrade er en viktig sertifiseringsordning som betyr svært mye for mange produsenter, ikke minst en rekke kaffe-cooperativer i mange land, sier Ole Wiggo Lian, key account manager i JOH-SALG.
  • Gjennom denne ordningen utbetales det et premium på toppen av den ordinære kiloprisen farmerne får. Disse pengene øremerkes gjerne til fellesprosjekter som kommer mange til gode, enten det er snakk om utdanning, helse eller ulike velferdstiltak.

Ole Wiggo Lian har i flere år vært engasjert i arbeidet med å legge forholdene til rette for et økt forbruk av Fairtrade-produkter.

  • JOH-SALG benytter en stor andel Fairtrade-kaffe av god kvalitet i en rekke av kaffemerkene vi produserer. I Farmers-kaffen vår er andelen Fairtrade-kaffe 100 %! Og kaffe er et av de viktigste Fairtrade-produktene i Norge. Personlig skulle jeg gjerne ønske at langt flere produkter var omfattet av denne sertifiseringen. Jo større bredde, jo enklere blir det for forbrukerne å støtte opp om ordningen. Sammenlignet med vårt naboland Sverige har vi en langt lavere andel Fairtrade-produkter tilgjengelig. Derfor bør det være et mål at tilgangen på nye varegrupper med sertifisering finner veien til både dagligvare og storhusholdning, mener Lian.

Positiv utvikling

Hva er så status for salget av Fairtrade-produkter i Norge?

  • Vi har så langt i år hatt en positiv økning. Kaffe er fortsatt svært viktig og står for den største andelen, men det skjer også mye spennende innenfor andre produktkategorier, for eksempel tekstil. Her tror jeg også potensialet er stort, sier Tone C. Faugli.
  • Årsaken er nok at flere ønsker å velge bærekraftige tekstiler, og det er etter hvert blitt mye oppmerksomhet rundt dette med hvordan vi forbruker klær. Nå vil det etter hvert bli lettere å velge Fairtrade-merkede klær som både bidrar til økt bærekraft og bedre levekår for dem som produserer råvarene.
  • Norske storhusholdninger som kaféer og restauranter forbruker mye Fairtrade-kaffe, men hva kan gjøres for å øke andelen Fairtrade-sertifiserte produkter ytterligere innenfor dette segmentet?
  • Jeg synes mange jobber veldig bra på dette området. Det er helt klart et økende fokus på bærekraft i norske virksomheter, og det er positivt for merkeordninger som Fairtrade. Samtidig tror jeg det blir stadig viktigere å fokusere mer på sosial bærekraft, noe som innebærer at man er opptatt av bærekraft i hele verdikjeden. Da er det viktig at de som produserer råvarene sikres gode arbeidsvilkår og en lønn de kan leve av, sier Tone C. Faugli.
  • Vår oppgave i den forbindelse er ikke å fortelle storhusholdninger eller andre hvordan de skal gjøre jobben sin. Vi ønsker å være en samarbeidspartner som kan bistå med tips og inspirasjon til hvordan ulike Fairtrade-produkter kan være et godt valg for den enkelte.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring