ICP - Et bransjetiltak med stor innvirkning

Har du noen gang tenkt over hvor stor påvirkningskraft International Coffee Partners (ICP) faktisk har? At et samarbeidet mellom kun åtte ledende familieeide kaffeselskaper kan skape en så stor forskjell for noen?

Coffee & Climate

Det er kanskje ikke detaljene i sin helhet du funderer over når du tenker på ICP, International Coffee Partners, og hva de faktisk gjør, men forskjellen de skaper via dette bransjetiltaket er nok mye større enn du tror.

JOH. JOHANNSON KAFFE ble en del av ICP i 2011, men deres arbeid siden 2001 har hatt en enormt positiv påvirkning for kaffebønder. At vi får ta del i dette, er vi utrolig stolte av.

ICP sin visjon er «å gjøre småskala kaffebønder konkurransedyktige i forhold til å forbedre sine levekår. For dette formål, og ved å følge en selvhjelp, implementerer ICP prosjekter i samarbeid med bønder i Latin-Amerika, Afrika og Asia». De fokuserer ikke på kortsiktig suksess, men planlegger fremover for neste generasjon. Dette er også grunnen til at de har som mål å oppnå en bærekraftig og velstående fremtid for småbruks kaffeoppdrettsfamilier over hele verden.

Siden 2001 har ICP:

  • Gjennomført 23 prosjekter
  • Gjennomført ICP aktiviteter i 13 land
  • Nådd 115 798 husholdninger i alle regioner
  • Fått inn 19,7 millioner Euro, investert av ICP-aksjonærene

For å gjennomføre sine prosjekter har ICP disse fokusområdene:

Familiebedrifter

I 2022 tjente ICP 38 778 småbrukerfamilier.

Bondeorganisasjoner

De har allerede jobbet med 2544 bondeorganisasjoner.

Klima forandringer

89 % av alle bondefamilier som deltar i ICP-prosjekter bruker minst én klimasmart praksis.

Ungdom

23 % av opplæringsdeltakerne i alle regioner er unge bønder i alderen 18-35 år.

Kjønn

28 % av kursdeltakerne i alle regioner er kvinner. Kjønn er et grunnleggende aspekt for alle disse fire komponentene og er integrert i alt vårt arbeid og i organisasjonen.

Neste generasjon og likestilling

Utviklingen av attraktive perspektiver for unge mennesker som bor i kafferegioner har vist seg å være en avgjørende faktor i ICPs prosjektarbeid, da det inviterer neste generasjon kaffebønder til aktivt å delta i utviklingen av fremtidens kaffeproduksjonssystemer og landskap. Dette skal øke motivasjonen for å vurdere kaffe som en del av deres levebrødsstrategier og samtidig redusere presset for å flytte til bysentrene og oppmuntre deres bidrag til å bygge blomstrende lokalsamfunn.

Arbeidet med å støtte etablering og profesjonalisering av bondeorganisasjoner viser seg også å være avgjørende. De gir ikke bare småbønder som medlemmer tilgang til relevante tjenester og konkurransedyktige markeder, men representerer også langsiktige strukturer som kan overta en rekke støttefunksjoner som tilbys innenfor prosjektintervensjoner.

Prosjekter er integrert i regionale ICP-programmer som kommer produsentene til gode og kobler dem til andre passende og relevante partnere. Dette igjen gir verdifulle erfaringer for å veilede interessenthandlinger og til hjelp i prosesser for å fremme det lokale kaffepolitiske rammeverket.

Fremme likestilling er integrert i alle ICP-intervensjoner. Småbruks kaffebøndefamilier støttes til å drive gårdene sine som vellykkede familiebedrifter og til å bli klar over fordelene og nødvendigheten av likestilling. Dette for at husstandsmedlemmene skal se på seg selv som likeverdige partnere i jordbruk og andre økonomiske og husholdningsmessige aktiviteter. Slik at de deler muligheter og ansvar. Alle husstandsmedlemmer deler en felles visjon om hvordan de kan utvikle sitt levebrød og tar proaktive skritt for å nå denne visjonen. Slike familier er rollemodeller i sine lokalsamfunn.

Grunnleggelsen av Coffee & Climate

Initiativet for coffee&climate (c&c) ble grunnlagt av ICP og Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i 2010. Ideen var å utvikle et sektordekkende svar på utfordringene klimaendringene utgjør for småbruks-kaffeoppdrettsfamilier. Coffee&Climate (C&C)-initiativet er et samarbeid som involverer ulike aktører i kaffeindustrien, som handelsmenn, brennere, agronomer, trenere og små kaffeprodusenter, som samarbeider for å takle virkningene av klimaendringer på en måte som ikke er motivert av konkurranse.

Siden den gang har C&C støttet småbruks kaffeoppdrettsfamilier og deres lokalsamfunn for å reagere effektivt på klimaendringer, for å øke deres motstandskraft og forbedre deres levebrød. Mer enn 131 000 kaffeoppdrettshusholdninger har allerede fått opplæring i C&C sine klimasmarte teknikker.

De siste årene har hatt stor påvirkning på kaffebøndene, pga COVID-19 pandemien og ikke minst krigen mellom Russland og Ukraina. Den helhetlige tilnærmingen til ICP-prosjektene har nok en gang vist seg å være suksessfull. En tilnærming som ikke bare adresserer de generelle utfordringene til kaffeoppdrettsfamilier, men som forbereder dem til å takle en rekke ekstraordinære situasjoner – nettopp på grunn av dens helhetlige natur: Klima, ungdom, kjønn, bondeorganisasjoner og familiebedrifter.

C&C støtter ikke bare småbrukerfamilier og bidrar til å forme klimasmarte kaffefarmer og regioner, de fokuserer også på etablering av karbonnøytral og null-avskoging kaffeproduksjon. For å øke kaffelandskapets klimamotstandskraft fremmer initiativet prosesser for å etablere en klimasmart kafferegion.

Med C&C har ICP etablert et nettverk av partnere som driver den nødvendige endringen sammen.

Som følge av deres arbeid har C&C fra 2010 of frem til i dag:

  • 800 trenere trent på C&C-løsninger.
  • +90 000 små produsenter har deltatt på opplæring.
  • 4 involverte regioner: Mellom-Amerika, Brasil, Tanzania, Vietnam.

Bærekraftsmål

Som en del av arbeidet ICP gjennomfører er det FN's bærekraftsmål noe som blir en naturlig del av arbeidet.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring