Farmers

Lønner seg å styrke kvinners posisjon

Viktigheten av å anerkjenne kvinnelige bønder og deres arbeid er en viktig del av fattigdomsbekjempelsen.

Glad kaffebonde
Det er samfunnøkonomisk lurt å styrke kvinnenes posisjon.

Tall fra International Finance Corporation viser at kvinner reinvesterer hele 90% av inntekten sin i lokalsamfunnet og familien.

Det å styrke kvinnenes posisjon er derfor ikke bare en kamp for kvinners rettigheter, det er også samfunnsøkonomisk lurt

Marianne Størseth, daglig leder i Fairtrade Norge

I følge tall fra FN er 70% av verdens fattigste kvinner.

På kvinnedagen 8. mars ble det sluppet en ny rapport fra Fairtrade Foundation (Equal Harvest), der det viser seg at selv om kvinner utfører omtrent halvparten av alt jordbruksarbeid i verdens utviklingsland i dag, er det bare 22 % av bøndene i Fairtrade-sertifiserte kooperativer som faktisk er kvinner. Selv om kvinner ofte har fordeler fra prosjekter som er finansiert av Fairtrade premium, som barnepass eller utdanning, peker rapporten på viktigheten av at kvinner bør få økt innflytelse i kooperativene. Kvinner sørger ofte for økt produktivitet, bedre utviklingsmuligheter for lokalsamfunnene og er bedre rustet til å se muligheter i forhold til råvarer- og produktutvikling.

Marianne Størseth minner om viktigheten av det å styrke kvinners medbestemmelse og posisjon.
– Vi ser at kvinner er dyktige på prioriteringer og investerer en stor del av inntektene på bærekraftige tiltak som utdanning.

En kvinnelig kaffefarmer i Kenya.

Holdningsendringer på vei

– I Fairtrade opererer vi med tre måneders fødselspermisjon for nybakte mødre på Fairtrade-sertifiserte plantasjer. Studier viser at mange kvinner har mer kunnskap om teknologi enn menn, noe som har gjort kvinnen til en viktig ressurs innen utviklingen i samfunnet, sier Størseth.

– Det er store forskjeller og mange utfordringer knyttet til å styrke kvinners posisjon, men vi ser at holdningsendringer er på gang mange steder.  Det blir viktig å jobbe for at kvinner i enda større grad får eie sin egen jord og bli en del av produsentkooperativene, noe som gir bøndene medbestemmelsesrett og tilgang til formelle rettigheter, sier hun.

Ofte spiller sosiale og kulturelle normer en viktig rolle i å begrense mulighetene kvinner har.

– Holdninger og forventinger rundt kvinnens rolle i familien ligger ofte dypt hos mange, både kvinner og menn. Gjennom å arbeide for å endre dyptliggende holdninger relatert til kvinnens rolle kan man redusere barrierene for deltakelse slik at kvinnelige bønder og arbeidere få de mulighetene til å delta som de har rett på, avslutter Størseth.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring