Om Fairtrade

Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel.

Brasiliansk kaffelandskap

Vi er opptatt av at kaffen vi produserer ikke skal ha negative konsekvenser for kaffebøndene – tvert imot er de gode samarbeidspartnere og skal være sikret gode vilkår. Veldig ofte er de som jobber på plantasjene fattige småbønder som strever med å tjene til livets opphold, derfor er det viktig å ha gode ordninger på plass.

En av ordningene vi har for å støtte bøndene er gjennom Fairtrade. Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel. Fairtrade sørger for bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.
Prisen for kaffe på verdensmarkedet har historisk sett svingt enormt, og prisene har endret seg fra uke til uke. Det gjør bøndene sårbare, fordi de ikke vet om de kan regne med å tjene nok de neste ukene og månedene. Da er det vanskelig å planlegge og investere. Når bønder er med i Fairtrade-ordningen, vet de hva de kommer til å få i betaling for kaffen neste måned, og at de kommer til å ha en inntekt neste år – noe som gjør det lettere å planlegge fremtiden. Da får bønder som i generasjoner har strevd for å overleve, muligheten til å sende sine barn og barnebarn på skolen og gi dem trygge oppvekstvilkår og sosiale goder.

Fairtrade og miljø

Fairtrade hjelper kaffebønder med å dyrke på en måte som gjør dem bedre rustet og mer tilpasningsdyktige overfor klimaendringer. Mange kaffebønder opplever at avlingene blir ødelagt som følge av endrede forhold som tørke og avlingssykdommer. Gjennom utdannelse kan bøndene få kunnskap som trengs for å tilpasse driften til nye forhold, og dele viten med andre.

Et annet tiltak som jobbes med for å forhindre at kaffefarmere lider økonomisk tap som følge av klimaendringer, er en klimaforsikring. Gjennom en slik forsikring vil kaffefarmere kunne få kompensasjon ved oversvømmelse, orkaner eller andre naturkatastrofer.

Fairtrade og kvinner

Kvinner utgjør en stor og viktig del av arbeidsstyrken på kaffeplantasjene i verden, allikevel eier de som regel ikke jorden, og får lite av overskuddet. Fairtrade støtter kvinner i utviklingsland og hjelper dem med å starte egne foretak. De læres opp til å bli entreprenører og ledere i lokalmiljøet.
Ved å løfte kvinner og inkludere dem i driften, er erfaringen at en større del av pengene går til familiene og lokalsamfunnet.

Kaffebonde undersøker kaffeplante
Ønsker du å lese mer om våre etiske rettningslinjer?
Les mer her

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring