Rainforest Alliance bidrar til biologisk mangfold

I midten av august ble de mange brannene i Amazonas også merkbare i São Paulo. På enkelte dager ligger det et slør av røyk og aske over denne millionbyen, som er Brasils økonomiske og industrielle sentrum. Det er en av konsekvensene av de mange brannene som nå raser i Amazonas – 2700 kilometer unna.

Regnskog med fossefall
Foto: Shutterstock.com

Gjennom å velge Rainforest Alliance-sertifisert kaffe, støtter du arbeid som bidrar til å sikre et biologisk mangfold og som motvirker avskoging i sårbare biotoper.

Hittil i år er det registrert ufattelige 74.000 branner i Amazonas. De aller fleste av dem er menneskeskapt. Det har i tillegg vært tørke i lang tid, noe som gjør at mange branner sprer seg ukontrollert.

Truer klima og mangfold

Konsekvensene av de store ødeleggelsene brannene medfører, er dramatiske på mange områder. Dels er dette en trussel mot det unike biologiske mangfoldet som finnes i Amazonas, og dels er det en alvorlig klimatrussel. Ikke bare i Brasil og naboland som Bolivia, Ecuador og Colombia; klimaet over hele verden vil kunne påvirkes av dette. Amazonas har en unik funksjon som regulator for verdens klima, og produserer enorme mengder oksygen. Regnskogen er også viktig for tilgangen på rent vann for millioner av mennesker. Videre er det biologiske mangfoldet i Amazonas en fantastisk skatt for menneskeheten, gjennom de muligheter dette gir bl.a. innenfor medisinsk forskning.

Mange årsaker

Det er flere grunner til at antallet branner øker og avskogingen skyter fart. Mange av brannene er startet av bønder som ønsker et større dyrkbart areal, bl.a. til kjøttproduksjon. En økende urbanisering og en intensivert gruvedrift er også en del av dette bildet. Det er også den nye administrasjonen i landet, med president Jair Bolsonaro i spissen, som ønsker å redusere miljøorganisasjonenes innflytelse.

Avskoging i Regnskogen har blitt et stort problem!

Viktig arbeid

JOH. JOHANNSON KAFFEs samarbeidspartner Rainforest Alliance er en aktiv pådriver for både å stoppe og reversere ødeleggelsen av Amazonas. Gjennom målrettet arbeid sammen med miljøvernforkjempere i Brasil og i resten av verden, forsøker Rainforest Alliance å få brasilianske myndigheter til å konservere den enestående regnskogen. Både næringsliv, lokale myndigheter, landbruksinteresser og sentralmyndigheter må i fellesskap bidra til reguleringer som sikrer Amazonas for fremtiden. En bærekraftig utnyttelse av regnskogens ressurser er avgjørende i kampen mot klimaendringene.

Sertifiseringen bidrar med midler til dette viktige arbeidet. Derfor har forbrukernes valg av sertifisert kaffe en innvirkning på et av de viktigste miljøspørsmålene i vår tid. Det er grunnen til at JOH. JOHANNSON KAFFEs ønsker å gi forbrukerne muligheten til å gjøre dette valget gjennom å tilby Rainforest Alliance-sertifisert kaffe.

Les også mer om
Ansvarlig handel her

Trenger du hjelp til å finne en god kaffeløsning?

Legg inn postnummeret til din virksomhet, så finner vi riktig kontaktperson eller se alle kontakter

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring