Farmers

Kan kaffe hjelpe mot depresjon?

Flere omfattende undersøkelser gjennomført av forskermiljøer i mange land kan tyde på at kaffe kan ha en positiv innvirkning når det gjelder å motvirke nedstemthet og lettere former for depresjon.

Deprimert mann på benk

Depresjon er dessverre en svært utbredt lidelse. Undersøkelser viser at over 20 % rammes av depresjon en eller annen gang i livet. De fleste rammes heldigvis av mildere former for depresjon, men depressive lidelser er en ledende årsak til flere ulike sykdommer, og bl.a. en av de viktigste årsakene til uførhet. Det medfører både betydelig nedsatt livskvalitet for dem som rammes, og gir i tillegg betydelige samfunnsmessige omkostninger.

Mosjon, søvn og kosthold

Det forskes det mye på hva som kan bidra til å behandle og forebygge depressive lidelser. Lettere nedstemthet i perioder er helt normalt og går ofte over uten behandling. Mosjon, nok søvn, et sunt kosthold og positive aktiviteter i hverdagen er ofte det som skal til.

Men dersom symptomene ikke går over eller reduserer livskvalitet og evnen til å fungere i hverdagen, trenger man profesjonell behandling.

Interessante funn

En gjennomgang av nyere forskning som tar for seg depresjon og ulike behandlinger for denne lidelsen, antyder at kaffedrikkere er mindre utsatt for depresjon enn de som ikke drikker kaffe.

Rapporten er utarbeidet av Harvard Medical School ved professor Alan Leviton, på oppdrag fra National Coffee Association (NCA) i USA.

Her hevdes det bl.a. at «Kaffens positive innvirkning på mental helse ser ut til å være knyttet til bl.a. dens betennelsesdempende, antioksidative og mikrobiomfremmende egenskaper, som også er forbundet med kaffedrikkeres reduserte risiko for å utvikle visse kreftformer og kroniske sykdommer».

Samtidig påpeker denne undersøkelsen at det er vanskelig å vite hvor mye av risikoen for å utvikle depresjon som skyldes gener.

I en europeisk undersøkelse fant man en sammenheng mellom koffeininntak og forbedret humør. Dersom man hver fjerde time inntar 75 mg koffein – tilsvarende omtrent én kopp kaffe – kan man få en jevn humørforbedring gjennom hele dagen. Også energi, årvåkenhet og konsentrasjonsevne blir forbedret av kaffe, og depresjonssymptomene blir redusert.

Kaffe, depresjon og antioksidanter

Det kan være flere årsaker til at kaffe har en positiv innvirkning på humør og sinnsstemning. En mulig forklaring kan være det høye innholdet av antioksidanter som finnes i kaffe. Kaffe er nemlig den viktigste kilden til antioksidanter i det norske kostholdet, ifølge en norsk doktorgradsavhandling.

Dette er kjemiske stoffer som vitaminer, proteiner, enzymer og peptider. Det er stoffenes potensielle evne til å stoppe betennelsesprosesser og motvirke at reaktive stoffer ødelegger proteiner, DNA og fett, som gir den positive helse-effekten. Betennelser er en viktig årsak i utviklingen av hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes type 2.

Kaffekopp på trebrett med kaffebønner og guleblomster rundt

Motvirker stress

Enkelte undersøkelser dokumenterer at kaffe kan være med på å redusere følelsen av angst. Koffein gjør at det utløses dopamin og serotonin i hjernen, noe som gjør at man blir i bedre humør. Bedre humør gir også mer energi, og høyere nivåer av dopamin kan redusere følelsen av angst og panikk.

Selv om det er mye som tyder på at kaffe kan motvirke depresjon og nedstemthet, er det likevel viktig å huske på at for mye av det gode – ja, det kan rett og slett være for mye! For de fleste er 4 kopper om dagen nok. Går man vesentlig ut over dette, kan det gi en negativ effekt.

Men det er ikke bare kaffens innhold av antioksidanter og andre stoffer som kan ha en god innvirkning på humøret. De sosiale møtene «over en kopp kaffe» er en viktig del av kulturarven vår som også omfatter gode samtaler og møter med andre mennesker. Det i seg selv er en viktig «vitamininnsprøytning» i hverdagen. Samhandling mennesker imellom er avgjørende for vår mentale helse. Smakfull kaffe gir mer enn noe annet en god anledning til uformell kontakt mellom kjente og ukjente. Det skaper fellesskap og bygger tilhørighet, noe som er helt avgjørende for vår mentale helse.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring