Klimaendringer og kaffeproduksjon

Coffee & Climate: Viktig bransjeinitiativ sikrer bedre levekår for kaffebønder.

Coffee & Climate

Allerede tidlig på 1990-tallet var det tydelig at klimaendringer ville få stor innvirkning på fremtidens kaffeproduksjon. Tørke, tropiske stormer, jorderosjon og plantesykdommer hadde allerede skapt store utfordringer i mange kaffeproduserende land og for bøndene som satset på kaffedyrking.

Derfor var det helt nødvendig å engasjere seg i hvordan man kunne møte disse utfordringene, også for de aktørene i kaffebransjen som ikke var direkte involvert i selve produksjonen.

Ledende europeiske selskaper

Dette var bakgrunnen for at ICP, International Coffee Partners ble stiftet. Initiativtaker var den tyske kaffeprodusenten Neumann Kaffee Gruppe. Dette tradisjonsrike og familieeide selskapet inviterte andre ledende europeiske kaffeselskaper til å bli med i en felles satsing på tiltak som ville gi bedre levekår for kaffebøndene. Norske JOH. JOHANNSON KAFFE er ett av disse selskapene sammen med bl.a. det svenske selskapet Löfbergs og Italienske Lavazza.

Ett av prosjektene som ICP er engasjert i, er Coffee & Climate som ble etablert i 2010. Målet med prosjektet er å bidra med kunnskap om nye metoder for dyrking av kaffe tilpasset klimaendringer.

Kunnskapsformidling er til stor nytte for kaffebøndene

Kunnskapsformidling

Coffee & Climate har i dag pågående prosjekter i Indonesia, Honduras, Guatemala, Brasil, Etiopia, Tanzania og Uganda. En viktig målsetting for prosjektet er å bidra med kunnskap som kan nyttiggjøres av de små produsentene.

En effektiv måte å gjøre dette på, er å bidra til kunnskapsformidling gjennom kaffekooperativer hvor flere små farmere går sammen. ICP har siden etableringen i 2001 samarbeidet med og gitt støtte til over 1700 kooperativer. Gjennom dette har ICP og Coffee & Climate bidratt til bedre levekår for over 90 000 husholdninger. Gjennomsnittlig antall medlemmer i disse husholdningene er 7 personer, så de positive ringvirkningene av arbeidet som gjøres er betydelig.

Fokus på kvalitet

Gjennom å ta i bruk nye teknikker er det mulig å øke avlingene. Et større fokus på kvalitet gjør også at bøndene får bedre betalt for kaffen som produseres.

Utfordringen er å finne frem til klimasmarte løsninger tilpasset ulike regioners behov. Samtidig er det avgjørende å ha et helhetlig syn på hvordan innovasjon og nye løsninger kan bidra både til å gi trygge rammer for produsentene og en stabil tilgang på kaffe i årene som kommer tross klimaendringer.

I tillegg til å begrense og utfase bruk av skadelige kjemikalier i produksjonsprosessen og redusere CO2-utslippet, innebærer dette å sikre at små farmere får muligheten til å bedre sine levekår – blant annet gjennom å benytte bærekraftige løsninger. Dette er hovedmålet for ICP sitt arbeid.

Vår kamp for god kaffe som også er godt for samvittigheten stopper ikke her, les mer om våre sertifiseringer!

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring